Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Mã chứng khoán sacombank

Hiện tại, công ty chứng khoán sacombank đang niêm yết trên sàn  HOSE với mã là SBS

Nhóm ngành: Chứng khoán
Vốn điều lệ: 1,266,600,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 126,660,000 cp
KL CP đang lưu hành: 126,660,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:    Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
 - Mã CK: SBS

Tổ chức kiểm toán:    Công ty TNHH PricewaterhouseCooper(Việt Nam)

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

    Sacombank-SBS được thành lập vào tháng 09 năm 2006 với tổng số vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, là công ty chứng khoán trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
    Đến thời điểm tháng 8 năm 2007, Sacombank-SBS đã tăng mức vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng và trở thành công ty chứng khoán có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam vào thời điểm đó.
    Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Sacombank về việc cổ phần hóa các công ty trực thuộc, tháng 11/2009, Sacombank-SBS đã hoàn tất hồ sơ xin chuyển đổi loại hình hoạt động thành công ty cổ phần gửi UBCKNN. Theo phương án chuyển đổi, Sacombank – Ngân hàng nắm giữ 100% vốn của Sacombank-SBS – thực hiện việc chào bán riêng lẻ 18,8% phần vốn hiện hữu của Sacombank tại Sacombank- SBS, gồm bán cho cán bộ chủ chốt Sacombank-SBS là: 96.800.000.000 đồng, tương đương 8,8% vốn điều lệ, chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược: 110.000.000.000 đồng, tương đương 10% vốn điều lệ.
    Tháng 12/2009 Sacombank-SBS đã tiến hành xong việc chào bán riêng lẻ và được UBCKNN chấp thuận việc chuyển đổi loại hình hoạt động từ công ty TNHH sang công ty cổ phần bằng quyết định số 945/QĐ-UBCK ngày 29/12/2009.
    Ngày 16/01/2010 Sacombank-SBS tổ chức họp Đại hội cổ đông thành lập, các nội dung quan trọng về kế hoạch chuyển đổi và phát triển Công ty trong giao đoạn mới đã được thông qua. Và ngày 28/01/2010 Sacombank-SBS chính thức chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

Ngành nghề kinh doanh:

    Môi giới chứng khoán
    Tự doanh chứng khoán
    Bảo lãnh phát hành chứng khoán
    Tư vấn đầu tư chứng khoán
    Lưu ký chứng khoán
    Tư vấn tài chính doanh nghiệp.


Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 626 868 68 Fax: 84-(8) 625 559 39

Người công bố thông tin: Bà Hồ Trúc Lam

Email: contact_vn@sbsc.com.vn

Website: http://sbsc.com.vn/


EmoticonEmoticon