Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Phần mềm tăng tốc độ copy

TeraCopy là phần mềm được thiết kế để sao chép và di chuyển các tập tin với tốc độ tối đa có thể:

- Sao chép tập tin nhanh hơn. TeraCopy sử dụng bộ đệm tự động điều chỉnh để giảm thời gian tìm kiếm. Sao chép không đồng bộ tăng tốc độ chuyển tập tin giữa hai ổ đĩa cứng vật lý.

- Tạm dừng và tiếp tục chuyển tập tin. Sao chép quá trình tạm dừng bất cứ lúc nào để giải phóng tài nguyên hệ thống và tiếp tục với một nhấp chuột duy nhất.

- Lỗi phục hồi. Trong trường hợp của lỗi sao chép, TeraCopy sẽ cố gắng nhiều lần và trong trường hợp tồi tệ hơn chỉ cần bỏ qua các tập tin, chứ không phải chấm dứt việc chuyển giao toàn bộ.

- Hỗ trợ Unicode.

- Windows 7 x64 hỗ trợ.

Tải về TeraCopy Pro 2,22 + keyhttp://goo.gl/FJ0Xf


EmoticonEmoticon