Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Kế hoạch Marketing cho game 18+


elly tran


Mục tiêu:
Số người nhận biết: 1.000.000
•Thông tin gamer lấy được: 500.000
•Thông tin thật: 100.000
•Tạo ra sản phẩm mới trên thị
trường game VN. Phục vụ đối tượng
khách hàng trên 18 tuổi

Download:


EmoticonEmoticon