Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Kỹ năng trong Quan hệ truyền thông


Nội dung bài giảng
 Xác định đối tượng của truyền thông.
 Quy trình hoạt động của truyền thông.
 Mối quan hệ giữa truyền thông và PR.
 Vai trò và mục tiêu của truyền thông đại
chúng trong PR.
 Kỹ năng làm việc với giới truyền thông.
 Một số công cụ của PR.
 Các bước Xây dựng Chiến dịch PR.

Đối tượng của PR
 Quan hệ với nhân viên.
 Quan hệ với truyền thông đại chúng.
 Quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông.
 Quan hệ với cộng đồng.
 Quan hệ với khách hàng.
 Quan hệ với chính quyền.
 Quan hệ với Nhà cung cấp.
 …

Link Download:

http://www.box.com/s/8fd23ca172248bed9752


EmoticonEmoticon