Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Marketing du kích

marketing du kich


Khái niệm:
Marketing du kích là một phương thức tiếp thị độc đáo nhằm mục đích đạt được kết quả tối đa từ các nguồn tài nguyên tối thiểu
1.  The definition of Guerrilla Marketing:
Guerrilla marketing is an unconventional marketing intended to get maximum results from minimal resources.

Đặc trưng của Marketing du kích:
Sự độc đáo và khác biệt là yếu tố nền tảng, chứ không phải tiền. Một chiến dịch tiếp thị du kích thực sự có nghĩa là để đạt được hầu hết mọi người với việc giữ chi phí thấp nhất có thể.
kích thích tư duy để tao ra một “buzz”, từ đó biến thành một loại “virus”.
Sự lựa chọn các mục tiêu phù hợp với văn hóa lãnh thổ và các giá trị xã hội tạo ra sự cộng hưởng của xã hội.
Tin đồn và sự lạn truyền trên internet là những công cụ đắc lực cho truyền thông du kích.
Kiên trì là yếu tố quan trọng của loại tiếp thị này.
2.  Characteristics of the Guerrilla Marketing:
- The difference is unique and fundamental rather than money. (A true guerrilla marketing campaign is meant to reach the most people with keeping costs as low as possible).
- thought-provoking concept to generate a “buzz” and consenquently turn a “virus”
- The choi the objectives consistent with the cultural territory and the social value created by social resonance
- Rumos spread on the Internet and are the proper techniques for Guerrilla-style communication
- Patience is required of this type of Marketing.

Các hình thức Marketing du kích phổ biến:
Quảng cáo giữa nơi công cộng
Những pha PR nguy hiểm
Tặng quà trên phố
Viral Marketing - thông qua các mạng xã hội
Buzz tiếp thị - tiếp thị bằng lời
Live in Marketing - sản phẩm thực tế, gắn với cuộc sống thường ngày
- Wait Marketing (marketing when you are waiting in bus stops, medical offices. . .)

Download:

http://www.box.com/s/34e7594d335738e1bbbc


EmoticonEmoticon