Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Marketing-mix cho sản phẩm sữa của Duch Lady

duch lady

(Royal) FrieslandCampina là kết quả của sự hợp nhất giữa hai tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan:
Royal FrieslandFoods và Campina.

ISO-9001:2000 (năm 2000)

Huân chương lao động hạng Ba (T2.2006)

Top 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống (T4.2006
)
Huân chương vì sức khỏe nhân dân (T5.2006)
Giải thưởng Tin & Dùng (T6.2006)

10 thương hiệu thành công nhất Việt Nam (T7.2006)

Download:


Hoặc
EmoticonEmoticon