Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Marketing quốc tế: Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động Marketing


 nước Pháp và Đức


Lời mở đầu
Chương I: Giới thiệu chung về nước Pháp và nước Đức
1.1 Giới thiệu chung về nước Pháp
1.2 Giới thiệu chung về nước Đức
Chương II. Giới thiệu về văn hóa nước Đức và nước Pháp, những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa giữa hai nước ảnh hưởng đến chiến lược marketing.
2.1 Ngôn ngữ
2.2 Tôn giáo
2.3 Thói quen và cách cư xử
2.4 Văn hóa vật chất
2.5 Thẩm mỹ
2.6 Giáo dục
2.7 Văn hóa lễ hội

Môi trường văn hóa ảnh hưởng đến hoạt động marketing của từng quốc gia là điều rất quan trọng. Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, việc nắm bắt và hiểu rõ văn hóa của các nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp thâm nhập vào quốc gia đó dễ dàng hơn.
Cũng theo quan điểm đó, nhóm chúng em xin phân tích đề tài: “Môi trường văn hóa của nước Pháp và Đức ảnh hưởng đến hoạt động marketing”.
Theo sự hướng dẫn của Cô, trong quá trình làm bài, nhóm có kiến thức còn hạn hẹp, không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong Cô bỏ qua.
Chân thành cảm ơn Cô!

Download:


EmoticonEmoticon