Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Marketing toàn cầu: Văn hóa Nhật Bản và Hàn quốc


Korea japanLỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, trong bối cảnh  nền kinh tế thế giới đang ngày càng xích lại gần nhau hơn cùng với sự phát triển như vũ bão của các công ty đa quốc gia và xu hướng toàn cầu hóa thị trường và sản phẩm đã dẫn đang nhiều thay đổi trong thương mại quốc tế và nâng cao vai trò của  marketing toàn cầu. Khác với marketing nội địa, marketing toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính đến sự can thiệp của các chính quyền sở tại, tính đa dạng của các điều kiện thị trường bên ngoài, và những kiến thức về môi trường tự nhiên, kinh tế, chính trị - pháp luật và đặc biệt là những rào cản về văn hóa. Có thể nói văn hóa ảnh hưởng đến mọi hoạt động marketing  (sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến….) và những “sai lầm truyển thống” trong marketing quốc tế thường liên quan đang các vấn đề về văn hóa.
Đánh giá đúng về vai trò của văn hóa trong marketing  nói chung và marketing toàn cầu nói riêng, chúng tôi đã chọn hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc để tiến hành phân tích ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động Marketing tại hai đất nước có nền văn hóa nhiều tương đồng nhưng cũng lắm khác biệt này, với hy vọng sẽ giúp chúng tôi và mọi người hiểu thêm về văn hóa Nhật – Hàn cũng như thấy được những tác động của các yếu tố văn hóa đến mọi thành phần của hoạt động marketing bao gồm 4P : product, price, place, promotion.
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng học hỏi, tham khảo nhiều tài liệu nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Mong cô và các bạn sẽ góp ý thêm, xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 5
1. Văn hóa là gì? 5
2. Các yếu tố văn hóa : 5
3. Văn hóa tác động như thế nào đến hoạt động Marketing? 5
II. NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG VĂN HÓA NHẬT – HÀN. 6
1. Văn hóa Nhật Bản. 6
v. Yếu tố vật chất của văn hóa: 8
2. Văn hóa Hàn Quốc. 8
III. ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING 12
I. Nét tương đồng của văn hóa Nhật – Hàn và ảnh hưởng của nó đến marketing 12
II. Nét khác biệt của văn hóa hai nước và ảnh hưởng của nó đến marketing 13
Tài liệu tham khảo 17


Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar2/VanLuong.BlogSpot.Com_NhatHan.doc


EmoticonEmoticon