Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Marketing Toàn Cầu: Văn hóa Hà Lan và Hy Lạp


Hà Lan và Hy Lạp


PHẦN I – Giới thiệu 2
I. Lý do chọn đề tài 2
II. Mục tiêu của đề tài 3
PHẦN II – Cơ sở lý thuyết 4
I. Văn hóa 4
II. Nền văn hóa 4
III. Nhánh văn hóa 4
PHẦN III – Văn hóa và ảnh hưởng đến Marketing Mix 5
I. VĂN HÓA TINH THẦN 5
1. Ngôn ngữ 5
2. Tôn Giáo 8
3. Giá trị thái độ 10
II. VĂN HÓA VẬT CHẤT 12
1. Cơ sở hạ tầng 12
2. Thẩm mỹ 14
3. Giáo dục 22
PHẦN IV – Lưu ý trong đàm phán 23
PHẦN V – Kết luận 24


PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
I. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa liên tục diễn ra và phát triển ngày càng mạnh, thế giới đang trong tình trạng bùng nổ kinh tế trên quy mô toàn thế giới, để đứng vững và tìm kiếm thị trường – mở rộng thị trường nội địa về mặt địa lý thì mỗi doanh nghiệp phải biết đâu là cơ hội, đâu là thách thức để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình toàn cầu hóa hiện nay, quan trọng nhất là chiến lược marketing toàn cầu. Chiến lược marketing toàn cầu muốn thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ quốc gia đang nhắm đến mở rộng thị trường, từ đó hoạch định chiến lược thâm nhập, đồng thời, đưa ra những kế hoạch và chương trình marketing thích ứng với những nơi này.
Khi nghiên cứu về một quốc gia, các doanh nghiệp cần tìm hiểu những thông tin cơ bản về quốc gia đó, như: diện tích, dân số, khí hậu…, trong đó, nghiên cứu về môi trường văn hóa là quan trọng nhất vì các nhà quản trị doanh nghiệp muốn thành công thì phải thấu hiểu văn hóa của các quốc gia khác nhau, cũng như văn hóa là một trong những yếu tố giúp các doanh nghiệp xác định mình sẽ có những chiến lược marketing như thế nào để phù hợp với tình hình của quốc gia đang dự định mở rộng thị trường, tức là văn hóa ảnh hưởng đến các hoạt động marketing(sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến,…).
Thế giới hiện nay ngày càng có nhiều các tổ chức, liên minh kinh tế được thành lập và phát triển mạnh. Khi hai quốc gia nằm trong khối liên minh thì nhìn chung không có sự khác biệt về văn hóa nhưng xét đến từng chi tiết thì hai quốc gia này có sự khác nhau rất lớn về văn hóa. Điển hình là khi muốn thâm nhập thị trường Hà lan và Hy lạp, cả hai quốc gia này đều thuộc khối Liên minh Châu Âu – EU nhưng lại có hai nền văn hóa khác nhau, Hà lan chịu ảnh hưởng nền văn hóa Pháp, Đức còn Hy lạp lại chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy lạp cổ đại thì phải nghiên cứu chi tiết từng khía cạnh của văn hóa, như: ngôn ngữ, tôn giáo, thẩm mỹ…,từ đó biết được văn hóa ảnh hưởng đến hoạt động marketing của hai quốc gia này như thế nào.

II. Mục tiêu của đề tài
Nghiên cứu môi trường văn hóa của hai quốc gia Hà lan và Hy lạp để hiểu được văn hóa của hai quốc gia này để từ đó hiểu được thói quen, tín ngưỡng, sở thích tiêu dùng, biết được mỗi tôn giáo có những điều cấm kị, những điều được phép làm nào có thể làm... Khi nắm được những vấn đề đó thì các doanh nghiệp có thể học hỏi kinh nghiệm từ những doanh nghiệp đã từng kinh doanh ở hai quốc gia này, tiếp thu những kinh nghiệm thành công, rút ra bài học từ những doanh nghiệp thất bại để làm cơ sở cho doanh nghiệp mình khi kinh doanh ở hai quốc gia này, nhất là từ đó các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác về chiến lược marketing ở hai quốc gia này.

Download:


EmoticonEmoticon