Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng ly hộp thân thiện môi trường

hop giay

Lý do chọn đề tài:
Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao… Một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người hiện nay là vấn đề sức khỏe và nạn ô nhiễm môi trường.Vì vậy nhu cầu sử dụng sản phẩm xanh ngày càng được chú trọng. Với mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường nên nhóm đã quyết định chọn đề tài này.
Mục tiêu chọn đề tài:
Tìm hiểu nhu cầu, ý kiến của người dân trong việc đưa ra những chiếc ly, hộp làm bằng giấy (tính chất: không thấm nước,tự hủy nhanh ) dùng để đựng thức ăn với đặc điểm sản phẩm:
 An toàn, không gây hại đến sức khỏe người sử dụng.
Không gây ô nhiễm môi trường.
Tiện dụng và hình dáng đẹp.
Chi phí rẻ.
Đối tượng nghiên cứu:
Những sinh viên, công nhân viên đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ý nghĩa của đề tài:
Qua việc nghiên cứu đề tài, nhóm chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ trong việc đưa những sản phẩm an toàn & thân thiện với môi trường, ngày càng được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.
Xác định dữ liệu cần thu thập:
- Số lượng nhân viên văn phòng làm việc tại thành phố HCM là bao nhiêu? Tỷ lệ nam và nữ? Đa số tập trung ở khu vực nào (Q1, Q2,…)
Nghiên cứu định tính:

Nghiên cứu định lượng:

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu:
Căn cứ vào các tiêu chí: ngân sách dành cho công tác nghiên cứu, thời gian, số lượng thông tin cần thu thập, yêu cầu về chất lượng của thông tin thu thập, tính chất của thông tin và đặc điểm mẫu chọn (tập trung ở trung tâm thành phố HCM) -> chọn phương pháp khảo sát.

Download:

http://www.box.com/s/f5a88b161680f83cd7dd


EmoticonEmoticon