Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Tổ chức hội thảo

Tổ chức hội thảo


Cách tổ chức hội thảo - quy trình thực hiện

Nghiên cứu – khảo sát

  1. Nhu cầu hội thảo
  2. Sự kiện và bối cảnh kinh tế
  3. Sự quan tâm của doanh nghiệp
Lập kế hoạch – thiết kế chương trình
Chuẩn bị cho hội thảo
.......

Link tải về:

http://www.box.com/s/171a30c80ab8c02d6e7c


EmoticonEmoticon