Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Kích hoạt nhãn hiệu thương hiệu


MỘT VÀI CÂU CHUYỆN
Oprah winfrey, talkshow truyền hình lớn nhất nước Mỹ và “song of Solomon” của Toni Morision
Colgate ← → Crest tại Mỹ và dấu chứng nhận ADA và FDA
Chương trình Sampling 2 triệu Lifebuoy thông qua viện Pasteur và ngày chủng ngừa bại liệt
Một bài báo trên Người Lao động nói về lượng Acid quá quy định trong Enpha Growth


Phương pháp kích hoạt

PR-quan hệ công chúng
Sponsorship – tài trợ
Event – sự kiện

Link tải về:EmoticonEmoticon