Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Bài giảng TCQT - Khắc Bảo

Tags


Slide bài giảng môn tài chính quốc tế TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

tai chinh quoc te


Thị trường tài chính quốc tế

Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế
Các trung tâm tài chính trên thế giới
Các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế
Đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế

Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế

Vị thế mua (Long position): “Bullish”

Những nhà đầu tư đang ở trong trạng thái nắm giữ (sở hữu) tài sản được gọi là những người “đầu cơ giá lên”, họ có xu hướng đẩy giá lên cao vì giá càng tăng thì vị thế mua của họ càng lời.

Vị thế bán (Short position): “Bearish”

Những nhà đầu tư đã thực hiện bán khống (short selling) hoặc đang ở trong trạng thái nợ tài sản (phải mua lại tài sản trong tương lai) được gọi là những người “đầu cơ giá xuống”, họ có xu hướng đẩy giá xuống thấp vì giá càng giảm thì vị thế bán của họ càng lời.

Download:

https://www.box.com/s/bdf72bbc77120f837a86


EmoticonEmoticon