Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Bài giảng thị trường tài chính - Trần Thị Mộng Tuyết

Tags


thi truong tai chinh


1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1 Cơ sở hình thành và phát triển TTCK
Nhu cầu giao lưu vốn
Sự xuất hiện các giấy tờ có giá
Các nước trên thế giới đều có những chính sách kinh tế -tài chính nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển củaTTCK, và được thể hiện:
+ Xây dựng luật, cải cách thuế,…
    + Hình thành nhiều công cụ tài chính mới
+ Phát triển thị trường phi tập trung (OTC – Over The Counter)
+ Có sự đổi mới mạnh mẽ về mặt kỹ thuật
+ Thành lập các thị trường chứng khoán phái sinh (Derivatives)
+ Mở rộng sự tham gia của các trung gian tài chính.


? + Theo Giáo sư Frédéric Teulon – Vocabulaire monétaire et financier – 1993, TTCK  là nơi giao dịch những cổ phiếu, trái phiếu và những sản phẩm phái sinh. Cùng với hệ thống ngân hàng, TTCK  tạo một dòng chảy tài chính trong nền kinh tế.
? + Theo Longman – Dictionary of Business English – 1985, TTCK là một thị trường có tổ chức, là nơi các chứng khoán  được mua bán tuân theo những quy tắc đã được ấn định.

    - TTCK  xuất hiện khi các chứng khoán được phát hành và trao đổi.
? - TTCK  là thị trường vốn trung và dài hạn.
? - TTCK  là thị trường mà ở đó không có sự can thiệp, độc đoán hay cưỡng chế về giá cả. Giá mua bán trên TTCK  hoàn toàn do cung cầu quy định.
? - TTCK  là hình thức phát triển cao của nền sản xuất hàng hoá, thị trường này chỉ tồn tại và phát triển trong cơ chế kinh tế thị trường.


Download:


EmoticonEmoticon