Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Giáo trình Kỹ thuật Bảo Quản Nông Sản - Phạm Xuân Vượng
Chương 1. Mở đầu
1.1. Phân loại nông sản
1.2. Cấu tạo nông sản phẩm
1.3. Thành phần hoá học của các loại nông sản
1.4. Tính chất vật lý cơ bản của hạt nông sản
Chương 2. Các quá trình biến đổi gây hư hỏng nông sản
2.1. Các yếu tố gây hư hỏng nông sản
2.2. Những biến đổi của nông sản trong quá trình bảo quản.
Chương 3. Các phương pháp bảo quản nông sản
3.1. Bảo quản nông sản ở trạng thái thoáng.
3.2. Phương pháp bảo quản hạt ở trạng thái kín.
3.3. Phương pháp bảo quản hạt
3.4 7 Phương pháp bảo quản bằng hoá chất
3.5 7 Phương pháp bảo quản trong khí quyển điều chỉnh
3.6 7 Phương pháp bảo quản bằng bức xạ.
Chương 4. Kho bảo quản nông sản
4.1. Nhiệm vụ, yêu cầu kỹ thuật và phân loại.
4.2. Nguyên tắc xây dựng kho và cách bố trí nguyên liệu trong kho
4.3. Cấu tạo hoạt động của một số loại kho thông dụng.
4.4. Xử lý các sự cố và trường hợp không bình thường.
4.5 7 Lý thuyết tính toán kho bảo quản.
Chương 5. Thiết bị kho bảo quản
5.1. Thiết bị thông gió cưỡng bức.
5.2. Thiết bị bốc dỡ và vận chuyển
5.3. Các thiết bị kiểm tra và phân tích mẫu

https://www.box.com/s/6180fdf9eea0ea232436


EmoticonEmoticon