Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Giáo trình Kỹ thuật Lạnh và đông lạnh thực phẩm - Phạm Xuân VượnChương 1. Những khái niệm cơ bản
1.1. Cơ sở nhiệt động của máy lạnh
1.2. Tác nhân lạnh và môi trường truyền lạnh.
1.3. Khái niệm cơ bản về kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm
Chương 2. Các quá trình và thiết bị của hệ thống lạnh
2.1. Các chu trình của máy lạnh nén hơi.
2.2. Các thiết bị truyền nhiệt cơ bản trong hệ thống lạnh
Chương 3. Tính toán và lựa chọn thiết bị cho hệ thống lạnh
3.1. Tình và chọn máy nén hơi 1 cấp
3.2. Tính và chạy máy nén hơi 2 cấp.
3.3. Tính, chọn thiết bị ngưng tụ.
3.4. Tính thiết bị bốc hơi.
3.5. Tính và chọn các thiết bị phụ trợ cho hệ thống lạnh
Chương 4. Thiết kế kho lạnh thực phẩm
4.1. Phân loại kho lạnh.
4.2. Các thông số ban đầu khi thiết kế kho lạnh
4.3. Tính diện tích xây dựng và mặt bằng kho.
4.4. Cấu trúc và cách nhiệt cách ẩm cho kho lạnh
4.5. Tính cân bằng nhiệt kho lạnh
Chương 5. Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm
5.1. Cơ sở lý thuyết
5.2. Kĩ thuật làm lạnh và bảo quản lạnh thực phẩm
5.3. Kỹ thuật lạnh đông và bảo quản đông thực phẩm.
5.4. Kỹ thuật tan giá thực phẩm đã lạnh đông.
5.5. Quy trình kĩ thuật làm lạnh và lạnh đông một số thực phẩm

https://www.box.com/s/65fb7fdc47f0c75ffa921 bình luận so far


EmoticonEmoticon