Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Hóa Học Hữu Cơ Phần Bài Tập 2 - Ngô Thị Thuận
Chương 1. Đại cương
Chương 2. Hidrocacbon No
Chương 3. Anken và Ankin
Chương 4. Hidrocacbon thơm
Chương 5. Dẫn xuất halogen, hợp chất cơ nguyên tố
Chương 6. Ancol, Phenol, Ete
Chương 7. Andehit, Xeton
Chương 8. Axit Cacboxylic, Este
Chương 9. Hợp chất Nitơ, amin
Chương 10. Hợp chất tạp chức
Chương 11. Hợp chất dị vòng
Chương 12. Cacbohidrat
Chương 13. Bài tập tổng hợp
Hóa học hữu cơ là một trong những bộ môn rất quan trọng trong lĩnh vực Hóa học nói riêng và phạm trù Khoa học tự nhiên nói chung. Tuy nhiên hiện nay, các tài liệu tham khảo về bài tập hóa học hữu cơ là không nhiều. Vì vậy việc tổng hợp các tư liệu để có một tài liệu tham khảo bổ ích và dễ tiếp thu hơn là việc rất cần thiết.
Bài tập Hóa học hữu cơ là một tài liệu được biên soạn dựa trên việc tổng hợp lại từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau theo từng chuyên đề để học sinh, sinh viên dễ nắm bắt. Tài liệu gồm hai phần: Phần bài tập theo từng chuyên đề và phần hướng dẫn giải. Các bài tập trong từng chuyên đề được tuyển chọn kĩ lưỡng nhằm mục đích đảm bảo cho các dạng bài tập không trùng lặp và học sinh, sinh viên có thể tiếp cận nhiều hướng ra đề khác nhau từ cùng một dữ liệu kiến thức.


https://www.box.com/s/d9f9e8d753bc6589f43f

1 bình luận so far

tài liệu rất bổ ích


EmoticonEmoticon