Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Lý thuyết thương hiệu


thương hiệu
Thương hiệuTầm quan trọng của thương hiệu và xây dựng thương hiệu


 Thương hiệu chính là danh tiếng – những gì mà công ty, sản phẩm dịch vụ của bạn đại diện – trong tâm trí khách hàng và nhà đầu tư .
 Thương hiệu chính là thu nhập của công trong tương lai.
 Đổi mới và quản lý  (xây dựng, duy trì và phát triển) thương hiệu trong mội trường cạnh tranh đầy biến động.


Tài sản thương hiệu – dòng tiền mà thương hiệu sản sinh ra cho công ty

Giá trị thực hiện tại của dòng tiền từ các sản phẩm/ dịch vụ có vị thế thương hiệu trừ đi dòng tiền từ các sản phẩm/ dịch vụ được so sánh mà không có vị thế thương hiệu

Tải về:EmoticonEmoticon