Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Phân tích môi trường kinh doanh Vương quốc Anh


doanh nhan anh


Mục lục……………………………………………………………………………...        2
Lời mở đầu…………………………………………………………………………        3
I-Cơ hội, thách thức của sản phẩm Việt Nam xuất khẩu sang vương quốc Anh        4
1-Môi trường tự nhiên……………………………………………………… 4
1.1-Vị trí địa lý……………………………………………………….. 4
1.2-Địa hình…………………………………………………………..           4
1.3-Khí hậu…………………………………………………………… 5
1.4-Tài nguyên……………………………………………………….. 5
1.5-Mật độ dân số…………………………………………………….. 6
2-Môi trường chính trị-pháp luật………………………………………….. 6
3.1-Thể chế chính trị………………………………………………….. 6
3.2-Tình hình chính trị………………………………………………… 7
3.3-Hệ thống luật đối với các sản phẩm nhập khẩu…………………... 9
2-Môi trường kinh tế……………………………………………………….. 12
-Phân phối thu nhập…………………………………………………... 12
-Dân số………………………………………………………………... 15
-Liên kết kinh tế...…………………………………………………….. 19
-Một số yếu tố kinh tế khác…………………………………………… 23
4-Môi trường văn hóa………………………………………………………. 25
4.1-Ngôn ngữ…………………………………………………………. 25
4.2-Tôn giáo…………………………………………………………... 25
4.3Thói quen và cách ứng xử…………………………………………. 26
4.4-Ẩm thực…………………………………………………………… 27
4.5-Văn hóa vật chất………………………………………………….. 28
4.6-Thẩm mỹ………………………………………………………….. 28
4.7-Giáo dục…………………………………………………………... 31
II-Sản phẩm da giày xuất khẩu của Việt Nam……………………………………. 32
1-Thị trường Anh……..……………………………………………………... 32
2-Sản phẩm…………………………………………………………………… 33
3-Phân khúc thị trường……………………………………………………… 35
4-Đối thủ cạnh tranh…………………………………………………………. 37
5-Nhà cung ứng…...…………………………………………………………... 39
6-Các kênh phân phối………………...……………………………………… 39
7-Tiềm lực doanh nghiệp Việt Nam…..……………………………………... 41LỜI MỞ ĐẦU


Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại.
Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Bởi một nước mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới thì lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội lực dồi dào sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt đối lập. Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đem lại không ít khó khăn thử thách. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về môi trường của các quốc gia khác trên thế giới trong quá trình xúc tiến hoạt động xuất khẩu là điều hết sức cần thiết. Điều này cung cấp rất nhiều các thông tin cần thiết và hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc lựa chọn các phương thức và cách thức thâm nhập vào thị trường nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Đó cũng chính là mục đích của đề tài tiểu luận “ Phân tích môi trường Vương quốc Anh”. Bên cạnh việc phân tích các yếu tố vĩ mô của môi trường vương quốc Anh, đề tài cũng đề xuất một phương thức thâm nhập cho lĩnh vực xuất khẩu giày da của Việt Nam -Đây là mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang vương quốc Anh.

Download:


http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar3/VanLuong.Blogspot.Com_VuongquocAnh.docx


EmoticonEmoticon