Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Vi Sinh Thực Phẩm - Phạm Thị Lan Phương


Nội dung môn học
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Các quá trình hóa sinh quan trọng do vi sinh vật gây nên liên quan đến chế biến và bảo quản thực phẩm
Chương 3. Ảnh hưởng của các yếu tố của thực phẩm đến sự phát triển của vi sinh vật
Chương 4. Hệ vi sinh vật thực phẩm và các phương pháp bảo quản
Chương 5. Vi sinh vật gây bệnh và ngộ độc thực phẩm
Chương 6. Các phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm
Tài liệu tham khảo
- Hồ Sưởng và CTV 1982 “Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm” NXB Nông Nghiệp
- Lương Đức Phẩm 2001 “Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm” NXB Nông Nghiệp
- “Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản” – Bộ Thủy Sản NXB Nông Nghiệp
- Vương Thị Việt Hoa – 2007 – “Vi Sinh thực phẩm” – Trường ĐH Nông Lâm – Khoa CN Thực Phẩm
- Lê Xuân Phương – “Vi sinh công nghiệp” NXB Xây dựng
- Michael P. Doyle và công tác viên “Food Microbiology” (Fundamentals and Frontiers) AMS Press

https://www.box.com/s/47aba3656855ac9b078c


EmoticonEmoticon