Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Chiến lược bán hàng của Mobifone Hếu

mobifone


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

1/ Tổ chức thực hiện kế hoạch để đạt các mục tiêu:
 Tăng trưởng thuê bao
- Tăng lưu lượng và Data: 2G, 3GData
 Hệ số thuê bao rời mạng
-……………
- Danh thu; Lợi nhuận.
2/ Điều chỉnh Kế hoach:
 Điều chỉnh giữa kỳ để kế hoạch thực hiện đạt mục tiêu:
+ Kế hoạch do doanh nghiệp tự thực hiện;
+ Kế hoạch phối hợp với đối tác thực hiện nhưng có thể đàm phán điều chỉnh.
- Dừng thực hiện nếu kế hoạch dự báo không đạt mục tiêu, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD, …


II/ Phân khúc thị trường:

1/ Phân khúc thị trường người tiêu:
 Theo địa lý: Huyện, Xã – Làng, …
 Theo hành vi, thái độ: Kiến thức, thái độ, quan niệm
 Theo nhân chủng học: Dân tộc, giới tính, tôn giáo, nghề nghiệp, thu nhập
 Theo tâm lý: Tầng lớp xã hội, lối sống, cá tính
2/ Phân khúc thị trường doanh nghiệp:
 Khách hàng Mobifone
 Khách hàng mạng khác
 Khách hàng tiềm năng
3/ Phân khúc thị trường quốc tế
I/ Quan điểm về kênh phân phối:

1/ Phòng Kế hoạch Bán hàng và Marketing:
 Giúp GĐ Chi nhánh Điều hành hoạt động Kênh phân phối sản phẩm Mobifone
2/ Showroom và TTGD huyện:
                   Điều tiết thị trường theo điều hành của
                 Bộ phận Kế hoạch Bán hàng & Marketing.
3/ Tổng Đại lý, Đại lý, ĐBH:
         Cung cấp sản phẩm của Mobifone đến người tiêu dùng.

II/ Quan điểm về lợi ích:

- Lợi ích chức năng: Giá trị sử dụng của SP-DV so với giá cả
 Lợi ích cản xúc: Cảm giác thỏa mái, cảm giác được tôn vinh khi mua SP-DV, …
 Lợi ích vật chất: Chiết khấu, hoa hồng, …
 Lợi ích phi vật chất: Môi trường để cộng hưởng kinh doanh, là không bị khách hàng phản ánh, ….
     * Nhiệm vụ tổng hòa các lợi ích là của mỗi một nhân viên Mobifone

III/ Nguyên tắc thực hiện Chương trình bán hàng trực tiếp Mobifone Huế:

Không làm tổn hại kênh phân phối
Gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng
Hiệu quả cao nhất cho Chi nhánh


Download:

http://vanluong.googlecode.com/files/VanLuong.Blogspot.Com_MobifoneHeu.ppt

Hoặc:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_MobifoneHeu.ppt


EmoticonEmoticon