Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Chiến lược kinh doanh của AIG


bao hiem AIG


PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
American International Group, Inc (AIG), Công ty hàng đầu trong một thế
giới bảo hiểm và dịch vụ tài chính, là đối tác quốc tế hàng đầu với các tổ chức
hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên hơn 130 quốc gia. AIG phục vụ các công ty
thương mại, thể chế và cá nhân thông qua hầu hết các khách hàng rộng rãi trên
toàn thế giới bất động sản, tai nạn và mạng lưới bảo hiểm nhân thọ của bất kỳ
hãng bảo hiểm. Ngoài ra, các công ty AIG là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu của
các dịch vụ hưu trí, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản trên khắp thế giới. Cổ
phiếu  của AIG được liệt kê trên Sở Giao dịch chứng khoán New York, cũng
như các cổ phiếu giao lưu ở Paris và Tokyo.
1.1. Sơ lược lịch sử hình thành
  Được xây dựng trên một đỉnh Foundation:
AIG được thành lập năm 1919 tại Trung  Quốc, khi một doanh nhân trẻ,
người Mỹ có tên Cornelius Vander Starr đến Thượng Hải và thành lập cơ quan
bảo hiểm Asiatic Underwriters. Hai năm sau, ông thành lập Công ty Bảo hiểm
Nhân Thọ Châu Á là thị trường bảo hiểm nhân thọ cho các sản phẩm Trung
Quốc. Suốt trong những năm 1920, công ty mở rộng hoạt động kinh doanh của
họ vào các thành phố Trung Quốc và các nước lân cận của khu vực Đông Nam
Á. Bắt đầu từ một văn phòng, trong năm 1927 Starr chuyển vào các hoạt động
tư kết hợp tại 17 The Bund, Thượng Hải.
Năm 1926, Starr xác định cần có một văn phòng tại Hoa Kỳ, và thành lập
Quốc tế Mỹ Underwriters (AIU) tại New York với mục đích cho các mối quan
hệ gần gũi hơn với Mỹ. Năm 1930,các công ty của Starr mở rộng thêm các thị
trường khác, kể cả ở Châu Mỹ Latinh. Khi thị trường Châu Á đã có hiệu quả
trong Chiến tranh Thế giới thứ II, Starr di chuyển đến các trụ sở chính tại New
York năm 1939 và tiếp tục công việc kinh doanh tại Châu Mỹ La tinh .
   AIG - Company                       GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm
   Nhóm: Sky   Trang 2
Sau ngày cuối cùng của chiến tranh, tái thành lập doanh nghiệp châu Á là
một ưu tiên hàng đầu cho Starr. Trong  năm 1947, ông thành lập Các Philippine
Mỹ  và  Tổng  Công  ty Bảo  hiểm  Cuộc  sống  (Philamlife),  là  công  ty  lớn  nhất
trong  quốc gia,  và thành  lập Công ty Bảo Hiểm Quốc Tế Mỹ,  Ltd  (AIA)  để
nhập lại bảo hiểm nhân thọ của thị trường Đông Nam Châu Á. Để mở rộng ra
ngoài Châu  Á,  công  ty mở thêm    Công  ty Bảo  hiểm Nhân Thọ (ALICO)  và
phân định cho các thị trường Châu Mỹ La tinh, Châu Phi và Trung Đông. AIG
cũng nhập vào Đức và Nhật Bản để phục vụ nhu cầu bảo hiểm của lực lượng
quân sự ở những quốc gia này. Đến cuối những năm 1950, các công ty Starr đã
được đại diện trong khoảng 75 quốc gia trên thế giới.
  Xây dựng tại Hoa Kỳ:
Năm 1960 là năm quan trọng cho các tập đoàn Starr ở Hoa Kỳ. Trong năm
1952, công ty Starr đã mua một phần lớn công ty bảo hiểm Globe & Rutgers
Fire , mà sau này lấy tên của chi nhánh công ty bảo hiểm ở Mỹ. Bây giờ, dưới
sự lãnh đạo mới Maurice R. Greenberg, trụ sở chính ở Mỹ đã được chuyển đi từ
một cơ quan đến một trong những công ty bán hàng thông qua môi giới, tập
trung vào thương mại và công nghiệp. Điều này đã trở thành khuôn mẫu của
Greenberg, trong năm 1960 ông ta áp dụng chiến lược cho những người khác
mua lại hết những công ty: Công ty Bảo hiểm Hampshire, Liên đoàn Quốc gia
chữa cháy của Công  ty  Bảo  hiểm Pittsburgh,  và các chi nhánh Công ty Bảo
hiểm  Lexington, Công ty Thương mại và Công  nghiệp bảo hiểm  và Công ty
Transatlantic. Các công ty này dưới hình thức các cơ sở thương mại ngày hôm
nay của Bảo hiểm AIG ở Hoa Kỳ.
Một nỗ lực để hợp lí hóa các cấu trúc công ty, Starr thành lập American
International Group, Inc (AIG) trong năm 1967 để giữ cổ phần của các công ty
trong nước. Hai năm sau, AIG đã công khai với Greenberg là Chủ tịch và Giám
đốc điều hành. Trong năm 1970, thông qua một loạt các bước sau, AIG mua lại
1 số cơ quan, doanh nghiệp. Tại thời điểm này, tất cả các doanh nghiệp hiện nay
   AIG - Company                       GVHD: TS. Nguyễn Thanh Liêm
   Nhóm: Sky   Trang 3
là dưới một mái nhà. AIG cổ phần được liệt kê trên các Sở Giao dịch chứng
khoán New York vào năm 1984.
  Lãnh đạo một công nghiệp:
Đến cuối những năm 1980, AIG thông báo doanh thu  14 tỷ USD, tài sản là
46 tỷ USD  và thu nhập là net 1,37 tỷ USD.  Công  ty đã  trở  thành  1 tổ chức
thương mại và công nghiệp lớn nhất của Bảo hiểm Underwriter tại Hoa Kỳ và
các tổ chức bảo hiểm hàng đầu quốc tế. AIG đã được nhắc đến như một sự đổi
mới trong ngành công nghiệp bảo hiểm, một trong những nhà cung cấp dịch vụ
hàng đầu của giám đốc và cán bộ bảo hiểm, bảo vệ môi trường và các sản phẩm
bảo hiểm trách nhiệm quản lý.
Trong những năm 1990, AIG tiếp tục mở rộng quy mô quốc tế của nó, dẫn
tới việc trở về Trung Quốc như là lần đầu tiên tổ chức bảo hiểm nước ngoài cấp
giấy phép của chính quyền Trung Quốc để vận hành một doanh bảo hiểm toàn
bộ kinh doanh tại Thượng Hải. Các hoạt động của AIG tại Trung Quốc, sau đó
mở rộng đến các thành phố lớn khác, bao gồm cả Quảng Châu, Thẩm Quyến và
gần đây nhất, Bắc Kinh. AIG  vào Việt  Nam  trong  năm 2000  như là công ty
nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép, và trong năm 2001 thành lập hai liên
doanh nói chung và bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ tại  Ấn Độ với Tata Group,
công  nghiệp  hàng  đầu  Ấn  Độ.  Rồi  mở  rộng  sang  Liên  Xô,  Nga,  Ba  Lan,
Hungary, Cộng hòa Séc và các thị trường nổi tiếng.

Download:

https://www.facebook.com/download/1446022662280957/VanLuong.Blogspot.Com_AIG.pdf


EmoticonEmoticon