Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Hoạch định chiến lược cho công ty dầu ăn Tường AnTường An

Giới thiệu công ty.
Phân tích.
Tổng quan thị trường.
D. Hình thành chiến lược và đánh giá nguồn lực.
E. Tổ chức thực hiện.
F.Kết luận.
Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An là một đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công Ty Dầu Thực Vật Hương liệu-Mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX).
Tính đến nay, Tường An đạt tổng công suất 130.000 tấn/năm, tăng gấp 2.5 lần so với trước đây.
Gần 30 năm xây dựng và phát triển, Tường An luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt  25%/năm.
 Tầm nhìn
 Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật và thực phẩm tại VN với những sản phẩm chất lượng, dinh dưỡng tốt nhất phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống xã hội và con người Việt Nam.

Sứ mệnh
Tường An luôn cam kết mang cho xã hội những sản phẩm có chất lượng tốt nhất bằng chính sự trân trọng, trách nhiệm cao của mình cho sức khỏe cuộc sống của người tiêu dùng và xã hội.

Tổng quan thị trường dầu thực vật
- Thị trường DTV tại VN đa phần thuộc về các công ty con và công ty liên kết của công ty Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam(Vocarimex)
Thị trường chính là thị trường nội địa với quy mô thị trường hiện tại khoảng trên 560.000 tấn/năm. Lượng dầu TV tiêu dùng chiếm tỷ trọng khoảng trên 75% tổng sản lượng.
- Năng lực sản xuất của các công ty hiện đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ.

Download:


EmoticonEmoticon