Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng laptop Acer


laptop Acer


MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng laptop của mọi người hiện nay

Phân tích những phản ứng ,nhận xét của khách hàng đối với nhãn hiệu
ACER

Phân tích vị thế của ACER ở thời điểm hiện tại so với các nhãn hiệu khác

Thế mạnh , điểm yếu từ đó đưa ra dự báo chiến lược về xu hướng phát triển


Phạm vi nghiên cứu của đề tài
        Tại TP.HCM
               Sinh viên các trường đại học           
                Nhân viên công sở
      Phỏng vấn nghiên cứu 30 bảng hỏIi
Thời gian nghiên cứu đề tài 2 tuần

Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu
Phương pháp nghiên cứu: phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi hoặc đưa bảng câu hỏi để người được phỏng vấn tự trả lời..

Phương pháp chọn mẫu :  chọn mẫu phi xác suất

Download:


https://sites.google.com/site/luongbog1/VanLuong.BlogSpot.Com_acer.pdf


EmoticonEmoticon