Tìm kiếm trong blog này

 

Phân Khúc Thị Trường & Thương Mại Điện Tử


Thương Mại Điện Tử


Phân Khúc Thị Trường &Thương Mại Điện Tử
Mô Tả Phân Khúc.

 Phân khúc 1 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nam.
Phân khúc 2 : Dịch vụ bán hàng qua mạng đối với đối tượng là Nữ.

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar6/VanLuong.Blogspot.Com_PKTTTMDT.ppt

0 bình luận:

Đăng nhận xét