Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Phân tích chiến lược Marketing dịch vụ của Saigontourist


Saigontourist
SaigontouristLỜI MỞ ĐẦU 2
I. Cơ sở lý thuyết 3
1. Marketing dịch vụ 3
2. Ngành du lịch và marketing dịch vụ trong lĩnh vực du lịch 4
II. Phân tích chiến lược marketing dịch vụ hãng du lịch Saigontourist 6
1. Tổng quan về Saigontourist 6
2. Phân tích marketing dịch vụ của công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist 8
2.1. Đặc điểm tour IKO Travel và nhu cầu khách hàng cần đáp ứng 9
2.2. Phân tích 7P trong chiến lược marketing dịch vụ đối với tour du lịch tiết kiệm “IKO TRAVEL” 9
2.2.1. Product 9
2.2.2. Price 11
2.2.3. Place 12
2.2.4. Promotion 13
2.2.5. People 15
2.2.6. Process 17
2.2.7. Physical evidence 19
III. Đề xuất giải pháp cho chiến lược marketing dịch vụ của Saigontourist 23
KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


LỜI MỞ ĐẦU


Việt Nam đang được đánh giá là điểm đến an toàn nhất khu vực và là đất nước có nhiều tiềm năng về du lịch. Nhưng tại sao con tàu du lịch Việt Nam chưa thể đi lên cạnh tranh kịp trong thời kỳ hội nhập. Chúng ta phải làm gì nhất là khi quan niệm “hữu xạ tự nhiêu hương” chỉ có giá trị phần nào, bù vào là hoạt động marketing.
Để quảng cáo, tiếp thị du lịch trở thành hoạt động chuyên nghiệp, tập trung, đúng tầm và đặc biệt hạn chế được sự nghèo nàn, bên cạnh việc xây dựng một chiến lược Marketing cụ thể thì ngành du lịch Việt Nam phải có sự ủng hộ và góp tay của các doanh nghiệp. Vậy các doanh nghiệp du lịch đã làm gì để tận dụng lợi thế mà tự nhiên mang lại, có phải chiến lược marketing là điểm yếu của họ.
Chúng ta sẽ đi vào một doanh nghiệp lữ hành cụ thể luôn đi đầu trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam-Saigontourist-để phân tích chiến lược marketing dịch vụ của họ từ đó đưa ra giải pháp cụ thể. Bài phân tích gồm những nội dung chính sau:
Đặc điểm ngành du lịch và marketing trong du lịch
Phân tích chiến lược marketing dịch vụ (7P) đối với tour IKO Travel của Saigontourist
Giải pháp của nhóm đưa ra

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar9/VanLuong.BlogSpot.Com_Saigontourist.rar

2 bình luận

Em đang rất cần,Cảm ơn nhóm rất rất là nhiều.:)

thank for all!!!


EmoticonEmoticon