Tìm kiếm trong blog này

 

Slide bài giảng quản trị thương hiệu


quản trị thương hiệu


Nội dung bài giảng

Khái quát về thương hiệu
Qui trình quản trị thương hiệu
Kiến tạo thương hiệu
Xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu
Quản lý cơ cấu danh mục thương hiệu
Hoạch định ngân sách thương hiệu
Đo lường sức khỏe thương hiệu


Download:

http://vanluong.googlecode.com/files/VanLuong.Blogspot.Com_QTTH.ppt

0 bình luận:

Đăng nhận xét