Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Phương pháp quản trị của Steve Jobs và thành công của AppleSteve Jobs
Steve Jobs“Steve Jobs là một trong những nhà phát minh vĩ đại của nước Mỹ. Ông là người đầy kiêu hãnh để tư duy khác biệt, thật mạnh mẽ để tin mình có thể thay đổi thế giới, và thật sự tài năng để hiện thực những điều đó. Steve làm lay động tình cảm của tất cả chúng ta khi nói rằng ông sống từng giây phút như cuộc đời sắp vuột khỏi tay. Ông đã thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với thế giới.” _ Trích lời của Tổng thống Barack Obama.
Quả rất đúng với lời nhận xét đó, một người đàn ông đã phấn đấu để tạo nên một vết lõm trong vũ trụ này. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cuộc đời và những chặng đường của Steve Jobs.


1. Giới thiệu: 2
1.1. Công ty Apple: 2
1.2. Steve Jobs: 2
2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CỦA STEVE JOBS và THÀNH CÔNG CỦA APPLE 4
2. 1. Các phương pháp quản trị của Steve Jobs: 4
2.1.1 Phương pháp tác động lên con người: 4
2.1.1.1. Phương pháp hành chính: 4
2.1.1.2. Phương pháp kinh tế: 7
2.1.1.3. Phương pháp giáo dục: 8
2.1.2 Phương pháp tác động lên yếu tố khác của DN 9
2.1.3 Phương pháp kích thích khách hàng 11
2.1.3.1 Quảng cáo 11
2.1.3.2 Bán hàng trực tiếp 11
2.1.3.3 Bán hàng qua mạng 12
2.1.4 Phương pháp đối với đối thủ cạnh tranh 13
2.1.4.1. Công cụ cạnh tranh bằng sản phẩm: 13
2.1.4.2. Cạnh tranh bằng giá bán của sản phẩm 14
2.1.4.3. Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm 15
2.1.4.4. Cạnh tranh bằng các công cụ khác: 16
2.1.5 Các phương pháp khác: 17
2.1.5.1. Đối với nhà cung cấp vật liệu: 17
2.1.5.2. Đối với nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến: 18
2.1.5.3. Đối với hệ điều hành iOS: 18
2.1.5.4. Đối với các việc phát triển các ứng dụng: 19
2.2. Thành công của Apple: 19
3. Bài học rút ra: 21

Download:


EmoticonEmoticon