Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Phân tích môi trường marketing


môi trường marketing


PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
1.mục tiêu của chương:
diễn tả những tác động của môi trường bên ngoài làm ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của công ty.
Giải thich được sự thay đổi trong nhân khẩu và môi trường kinh tế tác động đến quyết định marketing  như thế nào.
Xác định được xu hướng chính trong môi trường công nghệ và đặc tính Doanh nghiệp
Giải thích những thay đổi chính trong môi trường chính trị và văn hóa.
Thảo luận xem công ty phải làm thế nào để phản ứng lại được với môi trường marketing bên ngoài.
1.1Xác định và đối phó với ảnh hưởng của môi trường vĩ mô:
      Sự phát triển đáng kể của vận tải quốc tế, truyền thông, và các giao dịch tài chính, dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại thế giới và đầu tư, đặc biệt là 3 cực (BắcMỹ,TâyÂu,ViễnĐông)      Sự tiến bộ của năng lực và kỹ năng sản xuất để mang lại chi phí thấp hơn ở một số nước.Vd:như ở các nước phát triển châu Mỹ, Á, Âu..
       Sự gia tăng sức mạnh kinh tế của một số nước châu Á tại thị trường thế giới.Như Trung Quốc, Ấn Độ.
       Sự nổi lên của các khối thương mại như Liên minh châu Âu và kí kết Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ,hiệp định thương mại asian…
      Vấn đề nợ nần của một số quốc gia đặc biệt là các quốc gia kém phát triển, cùng với sự yếu ớt ngày càng tăng của hệ thống tài chính quốc tế.
      Hình thức hàng đổi hàng và trao đổi tương đương được dùng ngày càng nhiều để hỗ trợ các giao dịch quốc tế.
     Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đang tiến nhanh tới nền kinh tế thị trường, cùng với việc tư nhân hóa nhanh chóng của các công ty thuộc sở hữu nhà nước.
     Lối sống toàn cầu ngày càng gia tăng.Xu hướng thế giới phẳng.
     Việc mở cửa dần dần của thị trường chính mới, cụ thể là Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Âu, các nước Ả Rập, và Mỹ Latinh.
     Các công ty đa quốc gia ngày càng có xu hướng vượt qua khỏi đặc tính Quốc nội và Địa phương và trở thành các công ty xuyên quốc gia.
     Gia tăng số lượng các Liên minh chiến lược Xuyên biên giới ví dụ, MCI và British Telecom, và Texas Instruments và Hitachi.
     Việc gia tăng các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo ở một số nước và khu vực như các quốc gia đạo hồi…
     Sự tăng trưởng của thương hiệu toàn cầu trong ô tô, thực phẩm, quần áo, điện tử

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar4/VanLuong.Blogspot.Com_MTMarketing.doc


EmoticonEmoticon