Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Bài giảng Marketing toàn cầu


Marketing toàn cầu


Chương 1: Tổng quan về marketing quốc tế

Quốc tế hoá và các công ty quốc tế

Bản chất của marketing quốc tế

Kế hoạch và chiến lược marketing xuất khẩu

Mục đích của doanh nghiệp tham gia thị trường thế giới


Khái niệm quốc tế hoá
Là quyết định của một tổ chức nhằm thâm nhập, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và các hoạt động khác vượt ra khỏi phạm vi 1 quốc gia
Làm ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý, điều hành và hành vi của tổ chức đó
Chịu tác động của các yếu tố Môi trường vĩ mô, Vi mô, Văn hoá, Cạnh tranh…

2. Công ty trong bối cảnh quốc tế hoá: Khi tiến hành quốc tế hoá cần lưu ý các vấn đề:
Sứ mệnh và Tầm nhìn của công ty ra sao? Có phù hợp với định hướng quốc tế hoá hay không?
Năng lực của công ty có phù hợp với các quy định, thông lệ của ngành, lĩnh vực mình hoạt động hay không?
Chính sách về sản phẩm, sự đa dạng hoá sản phẩm, hình thức hoạt động  có phù hợp với từng thị trường hay không?
Cơ hội mà thị trường đa quốc gia mang lại là gì? Giá trị gia tăng ra sao?
Bối cảnh cạnh tranh của các thị trường như thế nào?

Bối cảnh thị trường thế giới hiện nay
Các công ty lớn đã từ lâu nhìn thấy thị trường thế giới mang lại lợi nhuận khổng lồ
Xu hướng toàn cầu hoá diễn ra 1 cách mạnh mẽ và liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp
Các công ty trên khắp hành tinh đang thi nhau tiềm kiếm cơ hội bán hàng hàng ra toàn cầu
Hình thành nên những khu vực mậu dịch tự do như NAFTA, EU, AFTA…
Sự cạnh tranh giữa các sản phẩm không chỉ bên ngoài mà ngay tại “sân nhà”
Việc ứng dụng công nghệ mới, phương thức quản lý hiện đại ngày càng được sử dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh
Các hình thức hoạt động hiện đại trở nên thông dụng như Liên doanh, Mua bán & Sáp nhập (M&A), Hiệp hội ngành nghề…

2.   Khái niệm và Bản chất của marketing quốc tế
Marketing xuất khẩu (Export marketing)
Là hoạt động marketing giúp doanh nghiệp bán sản phẩm ra khỏi thị trường nội địa
Liên quan nhiều đến yếu tố Chính trị, Văn hoá, Xã hội, Địa lý, Điều kiện tự nhiên, Dân số…
Kế hoạch hành động hoàn toàn khác so với kế hoạch tại thị trường nội địa

Marketing tại thị trường xâm nhập (The foreign marketing)
Là hoạt động marketing ngay tại thị trường nơi mà công ty đang thâm nhập
Các yếu tố mang sắc thái riêng như Môi trường cạnh tranh, Hành vi tiêu dùng, Hệ thống phân phối, Hệ thống luật pháp, Quảng cáo, Khuyến mãi…
Mỗi thị trường thì phải thiết lập Kế hoạch marketing riêng biệt
Thông thường, mỗi thị trường sẽ có nhà Quản trị marketing cao cấp của thị trường đó

Download:

https://www.facebook.com/download/249139388591726/VanLuong.Blogspot.Com_BGMarQT.rarEmoticonEmoticon