Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Marketing thẻ ngân hàng Á Châu


atm a chau


Thẻ ngân hàng được coi là một trong những dịch vụngân hàng hiện đại và càng ngày càng phát
triển, chiếm một vịtrí quan trọng trong nền kinh tế. Khi phân loại thẻngân hàng thì có khá nhiều
tiêu chí đểphân chia. Nếu phân loại theo chủthểphát hành thì có thẻdo ngân hàng phát hành
và thẻdo tổchức phi ngân hàng phát hành. Phân theo phạm vi sửdụng có thẻnội địa và thẻquốc
tế. Phân chia theo công nghệlàm thẻthì có: thẻkhắc chữnổi, thẻbăng từ, thẻthông minh. Nếu
theo nội dung kinh tếgồm: thẻtín dụng (credit card), thẻghi nợ(debit card), thẻrút tiền mặt tự
động (ATM card). Còn theo đối tượng chịu trách nhiệm thanh toán thì có thẻcá nhân, thẻcá nhân
do công ty ủy quyền sửdụng

Có thểnói dịch vụthẻngân hàng là một trong những sản phẩm hiện đại, phổbiến trên thếgiới và
ngày càng tăng trưởng mạnh mẽtại Việt Nam. Dưới góc độcủa các ngân hàng thì dịch vụthẻ
trước hết mang lại nguồn vốn huy động rẻ. Ngân hàng luôn có một nguồn tiền gửi rất lớn từtài
khoản giao dịch của khách hàng mà phải trảlãi rất thấp. Tài khoản giao dịch phát triển cho phép
mởrộng thanh toán không dùng tiền mặt và là điều kiện đểtạo ra tiền ghi sổ, chức năng tạo tiền
của ngân hàng được thực hiện. Cũng qua tài khoản này, ngân hàng có thểcấp tín dụng cho khách
hàng dưới hình thức thấu chi dựa trên cầm cốtài sản, thếchấp hoặc tín chấp. Những khách hàng
sửdụng thẻtín dụng được ngân hàng cấp cho một khoản tín dụng theo đó khách hàng được chi
tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụtrong hạn mức tín dụng được cấp. Hạn mức tín dụng là hạn
mức tuần hoàn do đó khi khách hàng đã thanh toán thì hạn mức sẽtự động tăng lên, điều này
đồng nghĩa với việc khách hàng được ngân hàng cấp một khoản vay mới. Phương thức này vừa
đơn giản vừa an toàn, giúp ngân hàng mởrộng tín dụng, mởrộng thịtrường. Bằng việc gia tăng
các tiện ích của thẻnói riêng và nâng cao chất lượng các dịch vụngân hàng nói chung, ngân
hàng không chỉduy trì mối quan hệvới khách hàng cũmà còn thu hút thêm khách hàng mới.
Việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụgiúp ngân hàng phân tán rủi ro, tăng tính cạnh tranh và
tăng lợi nhuận. Thu nhập có được từviệc cung cấp các dịch vụhiện tại chưa chiếm tỉtrọng lớn
trong tổng thu nhập song trong tương lai đây sẽlà nguồn thu nhập đáng kểcủa ngân hàng. Hơn
nữa, phát triển loại hình dịch vụnày còn tạo cơhội đểngân hàng mởrộng quan hệvới các ngân
hàng, tổchức tài chính trên thếgiới, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu những tiến bộkhoa học kĩ
thuật, cải thiện vịthếcủa ngân hàng trên thịtrường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện
toàn cầu hóa, khoa học công nghệphát triển nhưvũbão và kinh tếchính trịxã hội thếgiới còn
nhiều bất ổn nhưhiện nay.

Download:

https://www.facebook.com/download/813846801974450/VanLuong.Blogspot.Com_ATMACB.pdf


EmoticonEmoticon