Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu

Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu?

Cho vào TK 642


EmoticonEmoticon