Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Khách hàng chuyển tiền nhầm

Bên em có khách hàng không mua hàng Nhưng lại chuyển nhầm tiền vào TK của công ty ( ko biết tới khi nào khách hàng mới mua tiếp hàng của bên em), giờ theo cả nhà em nên hạch toán khoản tiền vào vào TK 131 hay TK 138

Bạn hỏi thử khách hàng, nếu họ sẽ mua hàng trong thời gian gần thì định khoản vào 131. Còn nếu không thì đưa vào 338 và thực hiện động tác chi trả lại cho họ.


EmoticonEmoticon