Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Phong thủy trong kinh doanh

Phong thủy
Phong thủyLỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHONG  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHONG
THUỶ THUỶ
Từ đời nhà Chu Từ đời nhà Chu : có quá trình chọn đất xây nhà tại vùng  có quá trình chọn đất xây nhà tại vùng
bình nguyên, đây là vùng đất mầu mỡ, có thể canh tác  bình nguyên, đây là vùng đất mầu mỡ, có thể canh tác
nông nghiệp thuận lợi nông nghiệp thuận lợi  
Thời kỳ Tiên Tần Thời kỳ Tiên Tần : Phong thủy có được cơ sở tư tưởng  Phong thủy có được cơ sở tư tưởng
triết học cần thiết triết học cần thiết
Thời Lưỡng Hán Thời Lưỡng Hán : :  xuất hiện các trước tác về phong thủy   xuất hiện các trước tác về phong thủy
như Cung trạch địa hình, Kham dư kim quí. Các học  như Cung trạch địa hình, Kham dư kim quí. Các học
thuyết Hình pháp gia, Kham dư gia cũng mang nội dung  thuyết Hình pháp gia, Kham dư gia cũng mang nội dung phong thủy phong thủy


Tám nguyên tắc trong  Tám nguyên tắc trong
Phong thuỷ Phong thuỷ

Nguyên tắc hệ thống hoàn chỉnh:  Nguyên tắc hệ thống hoàn chỉnh:

Nguyên tắc nhân địa chế nghi:  Nguyên tắc nhân địa chế nghi:

Nguyên tắc dựa núi gần sông:  Nguyên tắc dựa núi gần sông:

Nguyên tắc xem xét hnh thế khu vực:
Nguyên tắc địa chất  Nguyên tắc địa chất

Nguyên tắc thoáng đãng: Nguyên tắc thoáng đãng:

Nguyên tắc thuận chiều sinh khí:  Nguyên tắc thuận chiều sinh khí:

Nguyên tắc sửa đổi:

Download:EmoticonEmoticon