Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan g7


cà phê hòa tan G7


Tên đề tài
CHIẾN LƯợC SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 CŨA HÃNG CAFE TRUNG NGUYêN
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
   Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện đường lối do đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại xã hội, an ninh quốc phòng… đặc biệt đã chuyển từng bước vửng chắc từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hang hóa nhiều thành phần  vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ các doanh nghiệp Nhà nước chiếm vi trí độc tôn trong sản xuất kinh doanh theo mệnh lệnh hành chính không có cạnh tranh và hạch toán kinh tế chỉ là hình thức ,sang phát triển mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải tự hoạch toán , nhất là phải tự điều chỉnh sản xuất  kinh doanh từ những gì mình có theo những thứ thị trường.
Ngày nay môi trường kinh doanh  có ảnh hưởng rất lớn , nó luôn vận đông biến đổi, phá vở sự cứng nhắc của các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn của doanh nghiệp, vấn đề đặt ra cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hóa hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường  kinh doanh đó là chiến lược kinh doanh. Trong chiến lược chung  của toàn doanh nghiệp , chiến lược sản phẩm có vị trí, vai trò vô củng quan trọng, nó là cơ sở đẻ xây dựng và thực hiện các chiến lươc và kế hoạch khác như chiến lược đầu tư phát triển , chiến lược giá, chiến lược phân phối và các hoạt động xúc tiến hỗn hợp
         Trên thế giới đã chứng minh rằng cà phê thật sự trở thành một ngành công nghiệp với tổng giá trị giao dịch toàn cầu là 80 tỷ USD, chỉ đứng sau dầu lửa về giá trị hàng hoá, vượt vàng bạc, đá quý, dầu mỏ để trở thành hàng hoá được đầu cơ nhiều nhất. Ngành này đã mở rộng và chứa đựng các yếu tố tài chính, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, kinh tế tri thức, du lịch sinh thái, du lịch cà phê…
         Cà phê Trung Nguyên là một thành công kỳ diệu của xây dựng thương hiệu tại Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 5 năm, từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Buôn Ma Thuột, Trung Nguyên đã có mặt tại mọi miền đất nước. Trung Nguyên đã thực hiện một cuộc xâm nhập thị trường ngoạn mục nhất trong lịch sử xây dựng thương hiệu Việt Nam.
           Nhưng để biến mình từ “ vựa cà phê” lớn của thế giới thành quyền lực Việt Nam trong ngành công nghiệp cà phê thế giới, vẫn là thách thức lớn cho tất cả. Bởi lẽ Trung Nguyên còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh như Nescafe, Starbuck, Dunkin Donut…
        Để tạo sự riêng biệt với cac2 đối thủ cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của mình Trung Nguyên xây dựng một chiến lược sản phẩm toàn diện. Để tiếp tục giữ vửng những gì mình đang có cũng như có những bước tie6b1 xa hơn Trung Nguyên đã làm gì để khẳng định trong mắt người tiêu dung. Đó là lí do chính để em chọn đề tài “ chiến lươc sản phẩm cà phê G7 của hang cafe  Trung Nguyên”
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Đề tài đặt ra các mục tiêu sau:
  -Hệ thống lại kiến thức về chiến lược sản phẩm trong Maketing
  -Mô tả tổng quan thị trường cà phê hòa tan Việt Nam
  -Phân tích thực trạng triển khai chiến lược sản phẩm của hang cafe  Trung Nguyên
  -Đề xuất một số biện pháp nhằm nag6 cai tính hiệu quả chiến lược sản phẩm của hang cafe  Trung Nguyên
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đồi tượng nghiên cứu: chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan của hãng ca fe Trung Nguyên
-Không gian : TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
-Thời gian: từ năm 2010-2011
4. Phương pháp nghiên cứu
Được chia thành 3 giai  đoạn
-Giai đoạn 1: thu thập thông tin: được sự hướng dẩn của giáo viên hướng dẫn, giáo trình marketing căn bản trường đại học Tài chính-marketing, các tài liệu tham khảo, các thong tin thu thập được quá báo đài, các trang wed trên internet
-Giai đoạn 2: Xử lí thông tin
-Giai đoạn 3: Viết bài
5. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài nghiên cứu gổm 3 phần
-Phần mở đầu
-Phần nội dung: gồm 3 chương
    CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
    CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA HÃNG CAFE  TRUNG NGUYÊN TRONG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
     CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP GIÚP TRUNG NGUYÊN HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
-Phần kết luận
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
TỔNG QUAN VỀ MAKETING
Khái niện maketing
Quá trình marketing
Nguyên tắc và mục tiêu marketing
Nguyên tắc của Marketing
Mục tiêu của Marketing
Vai trò và chức năng của Marketing
Vai trò của Marketing
Chức năng của Marketing
TỔNG QUAN MARKETING – MIX
Khái niệm Marketing – Mix
Quan điểm Marketing – Mix nhìn từ góc độ 4Cs của khách hang
Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing – Mix
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
Khái niệm sản phẩm
Các cấp độ sản phẩm
Phân loại sản phẩm
Khái niệm chiến lược sản phẩm
Vai trò của chiến lược sản phẩm
Nội dung chiến lược sản phẩm
Kích thước tập hợp sản phẩm (product mix)
Khái niệm kích thước tập hợp sản phẩm
Các quyết định lien quan đến kích thước tập hợp sản phẩm
Nhãn hiệu sản phẩm
Khái niệm nhãn hiệu sản phẩm
Giá trị tái sản nhãn hiệu (Brand equity)
Các quyết định lien quan đến nhãn hiệu
Quyết định lien quan đến đặc tính sản phẩm
Quyết địn chất lượng sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế bao bì sản phẩm
Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm
Phát triển sản phẩm mới
Chu kì sống của sản phẩm (PLC – Product life cycle)
CHƯƠNG II: : THỰC TRẠNG CỦA HÃNG CAFE  TRUNG NGUYÊN TRONG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH  cà phê hòa tan tại thị trường Việt Nam
KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN
KHÁI QUÁT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÀ PHÊ HÒA TAN G7
CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CA PHÊ HÒA TAN G7
THỰC TRẠNG CÔNG TY
Lịch sử hình thành và phát triển
Triết lý kinh doanh, sơ đồ tổ chức
Nguồn lực
Khách hang
Các công ty cạnh tranh trong ngành
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC S-T-P CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2010
PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM  CỦA CÔNG TY
Kích thước tập hợp sản phẩm
Quyết định lien quan đến chất lượng sản phẩm
Thiết kế bao bì sản phẩm
Dịch vụ hổ trợ sản phẩm
 5.NHỮNG YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG TỚI CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM                   Môi trường vĩ mô( mô hình PEST)                          Môi trường vi mô( mô hình FORCES)                 Môi trường nội vi
Mối quan hệ giữa chiến lược sản phẩm cua công ty với các phối thức khác trong maketing mix 5.1 phân phồi sản phẩm 5.2Gía sản phẩm 5.3 Chiêu thị sản phẩm
CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP GIÚP TRUNG NGUYÊN HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
3.1 Phân tích và đánh giá chiến lược sản phẩm công ty trong giai đoạn 2010-2011
3.2 Cơ sở xây dựng giải pháp
         3.2.1 Cơ sở từ phân tích mô hình SWOT của công ty
         3.2.2 Cơ sở dự báo nhu cầu thị trường cà phê
3.3 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả chiến lươc sản phẩm của công ty.

 MỤC LỤC
PHẦN NỘI DUNG 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MAKETING VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 1
1. TỔNG QUAN VỀ MAKETING 1
1.1. KHÁI NIỆM MAKETING 2
1.2. QUÁ TRÌNH MARKETING 3
1.3. NGUYÊN TẮC VÀ MỤC TIÊU MARKETING 5
1.3.1. NGUYÊN TẮC CỦA MARKETING 5
1.3.2. MỤC TIÊU MARKETING 5
1.4. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING 6
1.4.1. VAI TRÒ CỦA MARKETING 6
1.4.2. CHỨC NĂNG CỦA MARKETING 6
2. TỔNG QUAN VỀ MARKETING MIX 7
2.1. KHÁI NIỆM MARKETING - MIX 7
2.2. QUAN ĐIỂM MARKETING NHÌN TỪ GÓC ĐỘ 4CS CỦA KHÁCH HÀNG 8
2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MARKETING MIX 8
3. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 9
3.1. KHÁI NIỆM SẢN PHẨM 9
3.2. CÁC CẤP ĐỘ SẢN PHẨM 9
3.3. PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 10
3.4. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 10
3.5. VAI TRÒ CỦA CHIẾM LƯỢC SẢN PHẨM 10
3.6. NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 11
3.6.1. Kích thước tập hợp sản phẩm 11
Khái niệm kích thước tập hợp sản phẩm 11
Các quyết định liên quan đến kích thước tập hợp sản phẩm 11
3.6.2. Nhãn hiệu sản phẩm 12
3.6.2.1 Khái niệm 12
3.6.2.2 Giá trị tái sản nhãn hiệu (Brand equity) 13
3.6.2.3 Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu 13
3.6.3. Quyết định liên quan đến đặt tính sản phẩm 14
3.6.3.1 Quyết định chất lượng sản phẩm 14
3.6.3.2 Đặc tính sản phẩm 14
3.6.3.3 Thiết kế sản phẩm 15
3.6.4. Thiết kế bao bì sản phẩm 15
3.6.5. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm 16
3.6.6. Phát triển sản phẩm mới 16
3.6.7. Chu kì sống của sản phẩm (PLC – Product life cycle) 19

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA HÃNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN TRONG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 21
1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH  CÀ PHÊ HÒA TAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 21
1.1. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN 21
1.2. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA CÀ PHÊ HÒA TAN G7 23
1.2.1. GIỚI  THIỆU VỀ CÀ PHÊ HÒA TAN G7 23
1.2.2. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN 24
1.2.3. NHU CẦU VÀ THỊ HIẾU CỦA KHÁCH HÀNG 25
1.2.4. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CA PHÊ HÒA TAN G7 25
2. THỰC TRẠNG CÔNG TY 25
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 25
2.2. TRIẾT LÝ KINH DOANH, SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 27
2.3. NGUỒN LỰC 27
2.4. KHÁCH HÀNG 28
2.5. CÁC CÔNG TY CẠNH TRANH TRONG NGÀNH 28
3. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC S-T-P CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2010 29
3.1. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 29
3.2. CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 29
3.3. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM 30
4. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM  CỦA CÔNG TY 30
4.1. KÍCH THƯỚC TẬP HỢP SẢN PHẨM 30
4.2. QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 32
4.3. THIẾT KẾ BAO BÌ 32
4.4. DỊCH VỤ HỔ TRỢ SẢN PHẨM 33
5. NHỮNG YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG TỚI CHIẾN LƯỢC SẢN 34
5.1. VĨ MÔ 34
5.2. VI MÔ 34
5.3. NỘI VI 34
6. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VỚI CÁC PHỐI THỨC KHÁC TRONG MARKETING 34
6.1. PHÂN PHỐI SẢN PHẨM 34
6.2. GIÁ SẢN PHẨM 34
6.3. CHIÊU THỊ SẢN PHẨM 34

CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP CÔNG TY HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 36
1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CỦA TRUNG NGUYÊN NĂM 2010 36
2. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT – GIẢI PHÁP MA TRẬN SWOT 36
3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 37
4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 37

Download:


EmoticonEmoticon