Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Phân tích quản trị quảng cáo của nhãn hiệu dầu gội đầu X-men


dầu gội đầu X-men


Mục lục
Phần I. Cơ sở lý luận về quản  trị quảng cáo
Xác định mục tiêu quảng cáo
Quyết định ngân sách quảng cáo
Quyết định thông điệp quảng cáo
Hình thành thông điệp
Đánh giá và lựa chọn thông điệp
Thực hiện thông điệp
Quyết đinh về phương tiện quảng cáo
Quyết định về phạm vi, tần suất và cường độ tác động
Lựa chọn những loại hình cơ bản của truyền thông
Lựa chọn phương tiện truyền thông cụ thể
Quyết định lịch sử dụng các phương tiện truyền thông
Quyết định về phân bố địa lý của phương tiện truyền thông
Đánh giá hiệu quả quảng cáo
Nghiên cứu hiệu quả truyền thông
Nghiên cứu hiệu quả tiêu thụ
Phần II. Nội dung quản trị quảng cáo của nhãn hiệu dầu gội đầu X-men của tập đoàn ICP.
Giới thiệu nhãn hiệu
Nội dung quản trị quảng cáo của nhãn hiệu
Các quảng cáo của X-men
Mục tiêu quảng cáo
Ngân sách quảng cáo
Thông điệp quảng cáo
Phương tiện quảng cáo
Đánh giá hiệu quả quảng cáo

Phần I. Cơ sở lý luận về quản trị quảng cáo

Quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà công ty sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và công chũng mục tiêu. Ta định nghĩa quảng cáo là mọi hình thức trình bày gián tiếp và khuếch trương ý tưởng, hàng hóa hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền. Quảng cáo là một cách phát thông điệp hiệu quả về chi phí.
Khi xây dựng chương trình quảng cáo những người quản lý marketing bao giờ cũng phải bắt đầu từ việc phát hiện tthij trường mục tiêu và động cơ của người mua. Sau đó, khi xây dựng chương trình quảng cáo họ tiếp tục thông qua 5 quyết định quan trọng gọi là 5 M:
mission: mục tiêu quảng cáo là gì?
Money : có thể chi bao nhiêu tiền ?
Message: Cần phải gửi thông điệp như thế nào?
Media: Cần sử dụng phương tiện truyền thông nào?
Maesurement: cần đánh giá kết quả như thế nào?

Xác định mục tiêu
- mục tiêu truyền thông
- mục tiêu tiêu thụ
Quyết định ngân sách
Căn cứ vào khả năng phần trăm doanh số bán
Cân bằng cạnh tranh
Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ
Quyết định thông điệp
Hình thành thông điệp
Đánh giá thông điệp và lựa chọn thông điệp
Thực hiện thông điệp
Quyết định phương tiện
Phạm vi, tần suất tác động
Các kiểu phương tiện chính
Các phương tiện cụ thể
Phân phối thời gian cho các công việc
Đánh giá quảng cáo
Tác dụng truyền thông
Tác dụng đến mức tiêu thụ


I. Xác định mục tiêu quảng cáo

Bước đầu tiên trong quá trình xây dựng chương trình quảng cáo là xác định mục tiêu quảng cáo. Những mục tiêu này phải xuất phát từ những mục tiêu trước đó về thị trường mục tiêu, xác định vị trí trên thị trường marketing mix. Các chiến lược xác định vị trí trên thị trường và marketing mix quyết định nhiệm vụ mà quảng cáo phải thực hiện trong chương trình marketing toàn diện.

Các loại mục tiêu quảng cáo:
Mục tiêu thông tin
Thông báo cho thị trường biết về 1 sản phẩm mới
Nêu ra những công dụng mới của sản phẩm
Thông báo cho thị trường biết việc thay đổi giá
Giải thích nguyên tắc hoạt động của sản phẩm
Mô tả những dịch vụ hiện có
Uốn nắn lại những ấn tượng không tốt
Giảm bớt nỗi lo sợ của người mua
Tạo dựng hình ảnh của công ty
Mục tiêu thuyết phục
Hình thành sự ưa thích nhãn hiệu
Khuyến khích chuyển sang nhãn hiệu của mình
Thay đổi nhận thức của người mua về các tính chất của sản phẩm
Thuyết phục người mua ngay
Thuyết phục người mua tiếp người chào hàng
Mục tiêu nhắc nhở
Nhắc nhở người mua là sắp tới họ sẽ cần đến sản phẩm đó
Nhắc nhở người mua nơi có thể mua nó
Lưu trữ trong tâm trí người mua sản phẩm trong thời kỳ trái vụ
Duy trì mức đọ biết đến ở mức cao

Quảng cáo thông tin chủ yếu thịnh hành trong giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường, khi mục tiêu là tạo nhu cầu ban đầu.
Quảng cáo thuyết phục trở nên quan trọng trong giai đoạn cạnh tranh, khi mà mục tiêu của công ty là tạo ra nhu cầu có trọn lọc đối với một nhãn hiệu cụ thể
Quảng cáo nhắc nhở vô cùng quan trọng đối với những sản phẩm sung mãn. Một hình thức quảng cáo gần giống với loại quảng cáo này là quảng cáo củng cố nhằm cam đoan với những người mua hiện có rằng họ đã lựa chọn đúng.

Download:

http://www.facebook.com/download/199620403560996/VanLuong.Blogspot.Com_xmen.doc


EmoticonEmoticon