Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Mẫu đăng ký hình thức kế toánCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –tự do- hạnh phúc
------------------

TỜ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH KHÊ

Tên Giám đốc:          NGUYỄN THỊ NGA
Tên  Công ty:            CÔNG TY TNH TM & DV MỸ THUẬT NHẬT KIM
Mã số thuế :              0401365544
Địa điểm kinh doanh: K45/H61/19 Lê độ ,Phường Tam Thuận ,Quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng
Giấy  CNĐKKD:             Ngày           do: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng cấp
·         Đăng ký thực hiện chế độ kế toán theo: Hình thức nhật ký chung
·         Hình thức nhập xuất hàng hóa : Bình quân gia quyền
·          Phương pháp kê khai : định lỳ
·         Các Tài khoản sử dụng căn cứ TK ban hành theo quyets định 15/2006 QĐ –BTC

 TP.Đà Nẵng      tháng      năm


Download:


EmoticonEmoticon