Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Biên bản họp bổ nhiệm giám đốc

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT NHẬT KIM
số: 01 /BB/2010
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------------
                                                                 TP. Đà Nẵng , ngày 24 tháng 06 năm 2010
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
( V/v  Bổ nhiệm ban giám đốc công ty)
            Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 24/06/2010, tại trụ sở CÔNG TY TNHH TM & DV Mỹ Thuật Nhật KIM, địa chỉ: K45/H61/19 Lê Độ,P Tam Thuận,Quận Thanh Khê,.Hội đồng thành viên công ty tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ
1/ Bà : Nguyễn Thị Nga –sở hữu số vốn góp là 300.000.000Đ . chiếm tỷ lệ 50 % vốn điều lệ.
2/ Ông  : Văn Đức Cường –sở hữu số vốn góp là 200.000.000Đ . chiếm tỷ lệ 33 % vốn điều lệ.
2/ Bà : Phạm Thị Sen –sở hữu số vốn góp là 100.000.000Đ . chiếm tỷ lệ 17 % vốn điều lệ.
II/NỘI DUNG CUỘC HỌP:
Sau khi bàn bạc thống nhất  ý kiến ,thông qua các nội dung như sau:
Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga giữ  chức vụ Giám đốc và chủ tịch c ông ty.
Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.
C ác thành viên đều đồng  ý  và k ý t ên d ưới đ ây.
Các thành Viên

           Nguyễn Thị Nga                                         Văn Đ ức Cư ờ ng 
          

Phạm Thị Sen

Download:


EmoticonEmoticon