Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng

QUYẾT ĐỊNH 
(Số: 2007/QĐ-2012)
(V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng)
Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD số : 0311479628 - cấp ngày 
Do cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế Hoạch Đầu Tư  TP.Hồ Chí Minh
Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội khóa 11.
Căn cứ nhu cầu của doanh nghiệp.
Căn cứ vào năng lực, trình độ của nhân viên.
Quyết định
Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Bùi Văn Lương - SN:          -  CMND số:             
 Do công an :                 Cấp ngày:                 Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: 
Nghề nghiệp: kế toán
Chức vụ : kế toán trưởng 
Điều 2: Ông (bà) Bùi Văn Lương có các nghĩa vụ:
*        Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
*        Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
*        Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.
Và các quyền:
*        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
*        Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
*        Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này
*        Mức lương được hưởng theo hợp đồng lao động.
Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng:
Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.
Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của luật kế toán.
Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán  tài chính, chứng từ của công ty. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng .
Giao dịch ngân hàng , cơ quan thuế , và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty .
Lập báo cáo tài chính.
Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
Điều 4: Các nhân viên trong doanh nghiệp và Ông Bùi Văn Lương  chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.
Điều 5Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2012
                        Giám đốc

Nơi nhận:
Chi cục thuế Quận 12.
Lưu văn phòng Cty.
                             Bùi Văn Lương

Download:


EmoticonEmoticon