Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Đơn xác nhận tài khoản ngân hàng

tai khoan ngan hangCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
--š0--

ĐƠN XÁC NHẬN

Kính gởi : Ban Giám Đốc Ngân Hàng Maritime Bank
Tôi tên : Bùi Văn Lương  là Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đặng Gia -102 Quang Trung – Nha Trang
Công Ty Cổ Phần Đặng Gia có mở tài khoản tại Ngân Hàng Maritime Bank để tiện trong công việc làm ăn. Công Ty Cổ Phần Đặng Gia yêu cầu Maritime Bank xác nhận cho Công Ty Đặng Gia có mở tài khoản và có giao dịch với Ngân Hàng, số tài khoản tại Ngân Hàng Maritime Bank là 09001012007178. Xin chân thành cảm ơn.
Nha Trang, ngày 30/06/2015
      Xác nhận của Ngân Hàng                                Giám Đốc
                                                            Bùi Văn Lương


EmoticonEmoticon