Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Share source code chế ảnh HaiVl
Yêu cầu host :
pache web server với mod_rewrite được bật.
MySQL phiên bản 4.0+
GD Library 2+ với freetype support.
Imagemagick

PHP 5.2+ các cấu hình phía dưới
- safe_mode = off
- open_basedir = (no value)
- output_buffering = on
- register_argc_argv = on
- max_execution_time = 300 (Cao hơn càng tốt)
- session.gc_maxlifetime = 15000 (Cao hơn càng tốt)
- upload_max_filesize = 10M (Cao hơn càng tốt)
- post_max_size = 10M (Cao hơn càng tốt)
- register_globals = off
- PECL json >= 1.2.0
- curl support được bật
- short_open_tag = on
- imagic (Với tất cả các định đạng)
- allow_url_fopen = Bật
- strict standards off (~E_STRICT)

Ứng dụng facebook
Có khả năng chạy PHP từ dòng lệnh (CLI) với exec()
Có khả năng thực hiện xử lý nền với exec("binary > /dev/null &")


Download:

http://www.fshare.vn/file/SNCFEE4MTH/ 


Lấy mã đăng ký cài đặt :
http://gagvn.tk/license.php

Hướng dẫn cài đặt :
B1 : Yêu cầu domain + host như trên => tạo 1 database
B2 : Setup theo đường dẫn
Code:
http://domain-cua-ban/setup/install.php
B3 : Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại setup

1 bình luận so far


EmoticonEmoticon