Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------------------------HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Bên A: CÔNG TY TNHH TUỆ ĐÔNG
Trụ sở: Khu công nghiệp Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội.
VPGD: Khu công nghiệp Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102004539 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2002;
Điện thoại:………………Fax:…………………..
Website:………………….Email:………………..
Mã số thuế:……………………………..
Số tài khoản:…………………………..tại Ngân hàng……………………….
…………………………………………………………………………
Do ông Phan Văn Đồng- Giám đốc làm đại diện.
Sinh ngày: 16/9/1964 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 111244017 do Công an Hà Tây cấp ngày 06/03/2007.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phú Nhị, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Tây.
Chỗ ở hiện tại: Phú Nhị, Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Tây.
Bên B: ………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................
Điện thoại:……………….. Fax:………………….
Ông Vũ Tiến Dũng làm đại diện.
Số CMND:…………………do Công an……………cấp ngày………………
Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………….
……………………………………………………
Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………...
……………………………………………………
Hôm nay, ngày….tháng…năm …..
            Sau khi bàn bạc và thỏa thuận giữa hai bên chúng tôi thống nhất các điều khoản sau:
Điều 1: Căn cứ thực hiện hợp đồng
Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc thu hồi 23.106,5 m2 đất trên địa bàn xã Tích Giang, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp; giao ông Vũ Tiến Dũng thuê để xây dựng Xưởng sản xuất thiết bị điện và gia công cơ kim khí.
Điều 2: Nội dung của hợp đồng:
Bên A sẽ góp 60% cổ phần của mình để cùng Bên B nhận diện tích đất trên địa bàn xã Tích Giang mà Bên B được giao. Sau khi góp cổ phần của mình vào thì bên A có quyền được thuê lại 60% diện tích đất nói trên.
Bên B sẽ làm các thủ tục với các cơ quan Nhà nước để nhận được giấy tờ hợp pháp đối với diện tích đất nói trên khi Bên A đầu tư vào.
Điều 3: Thời hạn của hợp đồng
Thời hạn thực hiện hợp đồng này là 12 tháng (Mười hai tháng).
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên
1) Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
a) Quyền của Bên A:
- Được thuê lại 60% diện tích đất nói trên;
- Sau đó thì được quyền mua lại 60% diện tích đất nói trên;
b) Nghĩa vụ của Bên A:
- Góp đầy đủ số vốn đã cam kết ban đầu vào diện tích đất nói trên;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B về vốn để Bên B thực hiện các thủ tục pháp lý được nhanh chóng và thuận lợi;
2) Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
a) Quyền của Bên B:
- Nhận đầy đủ số tiền mà Bên A góp vào phần diện tích của mình được giao
b) Nghĩa vụ của Bên B:
- Thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước để nhận được các giấy tờ hợp pháp đối với diện tích đất tại xã Tích Giang nói trên. Từ đó làm căn cứ rõ ràng để việc thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư được chắn chắn và đảm bảo cho phía Bên A: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giao cho Bên B.
Điều 5: Trách nhiệm của các bên đối với hợp đồng
a)      Trách nhiệm của Bên A:
-          Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ về việc góp 60% cổ phần của mình vào diện tích tại xã Tích Giang nói trên cho ông Vũ Tiến Dũng: Góp đủ và đúng thời hạn theo như sự thỏa thuận của hai bên.
-          Hỗ trỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình đi thực hiện các thủ tục hợp pháp đối với diện tích đất nói trên;
b)      Trách nhiệm của Bên B
-          Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các thoả thuận trong nội dung hợp đồng này. Nếu Bên B không hoàn thành nội dung đã thỏa thuận (không nhận được các giấy tờ cần thiết cũng như việc nhận giấy tờ đó bị chậm thực hiện) thì Bên B phải hoàn trả lại Bên A số tiền đã góp để đầu tư vào diện tích đất nói trên.
-          Hai bên giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhau thực hiện các điều khoản cũng như nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Bên A                                                                           Bên BEmoticonEmoticon