Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Hướng dẫn đến gặp nhà trường

Hướng dẫn trong buổi đến gặp nhà trường
1. Công cụ, tài liệu mang theo: 1. Máy tính 2. CD mu 3. Sách gii thiu sn phm (in màu) 4. Giấy đề ngh 5. Giấy đề nghcó du của các trường khác (chcn in 3 tgiấy đề nghi có du ca Amsterdam Hà Nội, Phan Đình Phùng, Thăng Long/ Việt Đức…) 6. Video cm nhn ca hc sinh vsn phẩm (down trên web, để sn trên màn
hình để tin tìm kiếm)
2. Đến gặp nhà trường - Qua cng bo v: chcần nói đã có hẹn vi thy...., phó hiệu trưởng nhà trường ri. - Đến sm ít nhất 5 để có thi gian hi bác bo vphòng thy , số lượng lp
12… (không nên để thầy cô đợi)
3. Bắt đầu vào cuộc nói chuyện - Gii thiu lại sơ qua: tên, trường, mục đích của phn mm: htrcác em 12 luyện thi đại hc. - Trong lúc đợi mở máy tính, để thy /cô xem Sách gii thiệu trướctránh thi gian chết + có hình nh trc quan các thy cô dễ tin tưởng hơn. - Đi vào giới thiu sn phm (nên gii thiu Vt Lý hoc Tiếng anh=> tùy vào thy cô chuyên ban A hay ban D) Gii thiu : + Lý thuyết tng quan
+ Đề thi + Quà tng cuc sng
Chú ý nhấn mạnh 3 điểm sau: 1. Hthống phân tích điểm mnh-yếu cho hc sinh, giúp các em biết ch hng kiến thức để tp trung ôn hiu quả (đặc bit hu ích khi thi giant hi sp ti gn. 2. Li gii chi tiết (môn tnhiên có gợi ý) đề do các bạn đạt kết quả thi đại học điểm cao (>9) giihc sinh shọc được cách tư duy hay. 3. Quà tng cuc sống: giúp các em có động lc học + phương pháp học hiu qu.

4.Giới thiệu video cảm nhận của học sinh - Phn mềm đã ra mắt từ tháng 10, được rt nhiu các bn sdng và có phn hi tích cc. Nếu thy có thi gian, em smcm nhn học sinh để thy xem . - Hỏi trước thy cô có thi gian- xem khong 7 phút cm nhn ca hc sinh
5. Lấy giấy đề nghị có dấu của 1 số trường cho thầy cô xem
6. HÌnh thức triển khai - Gii thiu 5-10 phút đầu gihoc cui gitiết hc bmôn - 5-10 phút gisinh hot mi lp - Gichào c
7. Câu hỏi thường gặp Xem trong phần các bước làm vic với nhà trường


EmoticonEmoticon