Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

mẫu KPIS

Nhóm: Nhân viên Bán hàng
 STT   TÊN NHÂN VIÊN   CHỈ TIÊU
DOANH SỐ
 
 PHÁT TRIỂN ĐIỂM BÁN   SẢN PHẨM TRỌNG TÂM   NHÂN VIÊN  KÝ NHẬN 
Bút bi FO-025 Bút Lông dầu FO PM-01 Bút Dạ quang FO HL-01 Bút bi FO-015  TỔNG CHỈ TIÊU KPIs 
      1 TĂNG VĂN THẠNH (NPP LÊ TIẾN LONG -SÓC TRĂNG)            110.000.000                              7                  12.960.000                   7.920.000                       6.624.000                  27.504.000  
 TỔNG             110.000.000                              7                  12.960.000                     7.920.000                     6.624.000                                  -                  27.504.000  

Download: 


EmoticonEmoticon