Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Nội quy nhân viên bán hàng

              NỘI QUY LÀM VIỆC TẠI NHÀ PHÂN PHỐI
                               (Áp dụng cho nhân viên bán hàng )
1        Giờ làm việc:
§ Sáng : 7h30’ có mặt tại nhà phân phối,chuẩn bị các dụng cụ bán hàng(báo cáo bán hàng,hóa đơn bán hàng,poster,sticker,một số công cụ khác khi có chương trình cần triển khai…..),hàng hóa(các sản phẩm hiện có,sản phẩm mới,hàng uống thử….),họp với Giám sát,Nhà phân phối
§ Từ 8h 30” đến 12h 00” :Đi bán hàng theo lộ trình.
§ Từ 12h 00” đến 13h 30”:Nghĩ trưa.
§ Từ 13h 30” đến 16h 30”:Tiếp tục đi bán hàng.
§ Từ 16h 30” đến 17h 00”:Làm các báo cáo,nộp tiền ,quyết toán hàng hóa cho NPP,họp với giám sát & nhà phân phối khi có yêu cầu họp.
§ Nhân viên bán hàng chỉ ra về khi  đã làm viêc xong với nhà phân phối về thanh toán và các báo cáo của giám sát.
2        Các qui định chung:
·   Ngh việc của nhân viên bán hàng:Nhân viên bán hàng  khi muốn  chấm dứt công việc thì phải báo trước cho giám sát 02 tuần (có đơn xin nghĩ).Nhân viên nghỉ nửa chừng trong tháng mà chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng thì nhân viên chỉ nhận lương cơ bản(số ngày thực tế làm việc).Nhân viên  nghỉ nửa chừng trong tháng mà đã đạt chỉ tiêu doanh số thì nhân viên được nhận tiền thưởng doanh số công với lương cơ bản(số ngày thực tế làm việc)
·   Nhân viên mới :Nếu nhân viên mới vào từ đầu tháng (ngày 1 của tháng) thì sẽ được tính lương cơ bản và thưởng doanh số bán hàng.Nếu nhân viên mới vào nửa chừng trong tháng thì chỉ được nhận lương cơ bản,lương doanh số không được tính.
·   Nghỉ phép: Nhân viên bán hàng phải báo trước  02 ngày cho nhà phân phối và giám sát (trừ trường hợp đột xuất)
·   Làm đầy đủ các lọai báo cáo theo yêu cầu của kinh đô và nhà phân phối theo qui định.
·   Thực hiện bán hàng theo đúng qui trình bán hàng của kinh đô
·   Mặc đồng phục kinh đô khi đi bán hàng.Tác phong lịch sự ,trung thực.
·   Nghiêm túc chấp hành các qui định của kinh đô và nhà phân phối.
·   Bán đúng tuyến qui định,có đầy đủ dụng cụ bán hàng ,hàng mẫu….
3        Xung đột quyền lợi:
4        Nhân viên bán hàng vi phạm việc thực hiện các chương trình khuyến mãi của kinh đô :không thông báo cho khách hàng biết chương trình khuyến mãi,thay đổi cơ cấu khuyến mãi,đưa khuyến mãi không đầy đủ…..lần đầu tiên cảnh cáo ,tái phạm lần 2 sẽ cho nghĩ việc.
5        POSMs được cấp cho khách hàng nào nhân viên bán hàng phải giao đúng người,số lượng cấp,thời gian.Nhân viên bán hàng vi phạm sẽ cho nghĩ việc.
6        Nghiêm cấm nhân viên bán hàng làm  cùng một lúc 02 công ty dưới bất kỳ mọi hình thức,nếu phát hiện cho nghỉ việc.

EmoticonEmoticon