Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Cách chào hàng bán chậm

Tags

Cách chào hàng:

Em đồng ý với Chị là Hàng không bán nhanh bằng trong dịp TẾT, vì vậy Em không có ý mời Chị mua nhiều. (Lưu ý kỹ thuật chào thùng -> bán bịch). Có thể giới thiệu nhiều mùi hương đễ có nhiều cơ hội bán hàng.
Phải xác định xem chậm là chậm cái gì? Xác định xem SKU nào chậm đễ lái sang SKU khác chào hàng.
Đây là câu cửa miệng, KH chưa sẳn sàng mua hàng vào bán. NVBH nên bình tĩnh hỏi thăm KH kỹ lại đễ xác định rỏ phản đối này.
Nói với khách hàng về quảng cáo trên tivi sẽ giúp cho khách hàng bán nhanh hơnEmoticonEmoticon