Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Sóng Thần 1

khu công nghiệp sóng thần 1Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Sóng Thần 1:


1.  CTY CP CÔNG NGHIỆP BAO BÌ NGAI MEE

Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: 9A ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742299

Fax: (650)3742224

Email: hcmc@ngaimee.com ;2.  CTY TNHH KỸ THUẬT THÀNH NGHĨA

 1 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: ĐƯỜNG 7 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737670

Fax: (650)3737671

Email: tnenineering@vnn.vn3.  CTY TNHH BEST SOUTH VIỆT NAM

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742426

Fax: (650)3742425
 2 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

Email: bestsouth-vn@hcm.vnn.vn4.  CTY TNHH CAO SU SIÊU VIỆT

Ngành nghề: BĂNG TẢI CÁC LOẠI

Địa chỉ: 16 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742402

Fax: (650)3742405

Email: sieuvietcaosu@hcm.vnn.vn 3 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
5.  CTY CP BETTER RESIN

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: 40 ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742255

Fax: (650)3742254

Email: betterresin@hcm.vnn.vn6.  CTY TNHH CASA

Ngành nghề: TRÀ

Địa chỉ: 16 ĐL ĐỘC LẬP KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3791085
 4 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

Fax: (650)3791086

Email: gygvn@hcm.vnn.vn7.  CTY TNHH NGŨ KIM HUASHENG

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: 10A ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737679

Fax: (650)3737677

Email: kimhuasheng@vnn.vn


 5 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

8.  CTY TNHH SYNTHOMER VIỆT NAM

Ngành nghề: KEO & CHẤT DÍNH

Địa chỉ: 8 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790027

Fax: (650)3742376

Email: chemtech@hcm.vnn.vn ; chemtech_user@yahoo.com.tw9.  PLANTATION GROWN TIMBERS (VIETNAM) CO. LTD

Ngành nghề: GỖ - XUẤT NHẬP KHẨU

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

 6 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Điện thoại: (650)3790390

Fax: (650)3737598

Website: www.pgtmate.com10.  CTY TNHH SCANCOM VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 10 ĐƯỜNG 8 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3791051

Fax: (650)2217793

Website: www.scancom.net

 7 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1


11.  CTY TNHH UNI EASTERN VIỆT NAM

Ngành nghề: BÊ TÔNG - TRỘN SẴN

Địa chỉ: 3 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3791112

Fax: (650)3752838

Email: uniremiconblock@yahoo.com12.  CTY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM

Ngành nghề: SƠN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

 8 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742206

Fax: (650)3742205

Email: hrvn@jotun.com13.  CTY TNHH UNITED POTTERIES SÀI GÒN (UPSGN)

Ngành nghề: GỐM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 2 ĐƯỜNG 8 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742275

Fax: (650)3742246

Email: info@unitedpotteries.com
 9 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 114.  CTY TNHH SRITHAI VIỆT NAM

Ngành nghề: NHỰA - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790023

Fax: (650)3790025

Email: vitaplast@hcm.fpt.vn15.  CTY TNHH SX TM PHẠM LỘC

 10 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Ngành nghề: VẬT LIỆU LÀM TRẦN NHÀ, MÁI NHÀ, MÁI CHE

Địa chỉ: 9A LÔ O ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 3968302016.  CTY TNHH ĐÔNG THÁI

Ngành nghề: NỆM & NỆM GIƯỜNG

Địa chỉ: KHO 2 LÔ O KCN SÓNG THẦN 1, X.ĐÔNG HÒA, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 3889138817.  CTY TNHH PLASTIC INTERCON
 11 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

Ngành nghề: NHỰA - SẢN PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737437

Fax: (650)3737438

Email: sales@pihangers.com18.  CTY TNHH SX TM NAM PHÁT

Ngành nghề: NHỰA - NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: KHO 10 LÔ 2 ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737401

 12 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Fax: (650)3737403

Email: namphat.co@vnn.vn19.  CTY TNHH VĨNH TỤ (WELL CONTENT)

Ngành nghề: THỂ DỤC THỂ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ

Địa chỉ: 10 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742227

Fax: (650)3742226

Email: wellcontent@hcm.vnn.vn


 13 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

20.  CTY CP VÙNG QUÊ

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: KHO SỐ 3 LÔ MN ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732977

Email: thecountry@hcm.fpt.vn21.  CTY TNHH HỒNG VẬN

Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ

Địa chỉ: KHO 12C KHO LAM THÀNH ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN,
BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737346

 14 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Fax: (650)3737349

Email: hongvan@diecutting.com.vn ;22.  CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN

Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 9 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742250

Fax: (650)3742238

Email: tongyuanvn@hcm.vnn.vn


 15 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

23.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HAI MY - CN

Ngành nghề: KỆ CHỨA HÀNG & TRƯNG BÀY

Địa chỉ: LÔ MN KHO 4B ĐƯỜNG 9 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737318

Fax: (650)3737321

Email: kinhdoanh@haimy.com ; sales@haimay.com ;24.  CTY TNHH MAY MẶC HUNG WAH VN

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 11 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

 16 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Điện thoại: (650)3732868

Fax: (650)3732866

Email: alex.chan@hungwah.com.vn25.  CTY TNHH DỆT MAY THẾ HÒA

Ngành nghề: DỆT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KHO M7 LÔ MNIVB ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH
DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732777

Fax: (650)3752172


 17 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

26.  CTY CP PHÂN BÓN VIỆT MỸ

Ngành nghề: PHÂN BÓN

Địa chỉ: 7 ĐL ĐỘC LẬP KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737363

Fax: (650)373735327.  CTY TNHH GIẤY HƯNG THỊNH

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KHO 8 LÔ O ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732836

 18 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Fax: (650)3652762

Email: hungthinhpaper@vnn.vn28.  CTY TNHH ACME

Ngành nghề: TÚI XÁCH - PHỤ LIỆU

Địa chỉ: 5A ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732860

Fax: (650)3732862

Email: acme@hcm.vnn.vn


 19 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

29.  CTY TNHH HANSOLL VINA (HSV)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732930

Email: simon@hansollvina.com30.  CTY CP SX XD TM AN LỘC

Ngành nghề: THƯƠNG MẠI - CÔNG TY

Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 X.AN BÌNH, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 38965918

 20 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Fax: 3896591931.  HIGHLAND DRAGON ENTERPRISE CO., LTD (HD)

Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK

Địa chỉ: 15 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790201

Fax: (650)3790210

Email: headoffice@highlanddragon.com.vn32.  CTY TNHH TMDV SX DUY HƯNG
 21 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 8 KCN SÓNG THẦN 1, ĐỘC LẬP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 38961997

Fax: 3896199533.  CTY TNHH MTV TIẾP VẬN GEMADEPT (GLC)

Ngành nghề: NÔNG SẢN

Địa chỉ: LÔ J1 ĐƯỜNG 8 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737499

Fax: (650)3790708

 22 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1


34.  CTY TNHH GIÀY AN THỊNH

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 26 KCN SÓNG THẦN 1 ĐL ĐỘC LẬP, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 3896875435.  CTY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG - CN

Ngành nghề: XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY

Địa chỉ: 7 ĐL ĐỘC LẬP KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732533

 23 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Website: www.tamlong.com36.  CTY TNHH NHỰA HỪNG ĐÔNG

Ngành nghề: NHỰA - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ E KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 X.AN BÌNH, H.THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 3896797137.  SWIRE COLD STORAGE VIETNAM CO, LTD

Ngành nghề: KHO

Địa chỉ: 18 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
 24 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

Điện thoại: (650)3790015

Fax: (650)3742375

Email: gsanders@spcs.com.vn38.  CTY TNHH HÓA CÔNG NGHỆ NANO

Ngành nghề: SƠN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 7 ĐL ĐỘC LẬP KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790916

Fax: (650)3791610

Email: nanochem@vnn.vn

 25 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1


39.  CTY TNHH LEADING EDGE

Ngành nghề: THỂ DỤC THỂ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ

Địa chỉ: 12 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732856

Fax: (650)3732858

Email: leadingedge@hcm.vnn.vn40.  CTY TNHH SX TM THÁI HÒA

Ngành nghề: CẦN TRỤC & CẦU TRỤC

 26 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Địa chỉ: LÔ E ĐƯỜNG 8 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737936

Fax: (650)3737391

Email: thaihoavn@vnn.vn41.  CTY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM

Ngành nghề: SƠN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 1 ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3742206

Fax: (650)3742205

Email: hrvn@jotun.com
 27 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 142.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HAI MY - CN

Ngành nghề: KỆ CHỨA HÀNG & TRƯNG BÀY

Địa chỉ: LÔ MN KHO 4B ĐƯỜNG 9 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737318

Fax: (650)3737321

Email: kinhdoanh@haimy.com ; sales@haimay.com ; haimyrack@haimy.com43.  CTY TNHH SRITHAI VIỆT NAM

 28 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Ngành nghề: NHỰA - SẢN PHẨM

Địa chỉ: 9 ĐƯỜNG 2 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790023

Fax: (650)3790025

Email: vitaplast@hcm.fpt.vn44.  CTY TNHH DỆT MAY THẾ HÒA

Ngành nghề: DỆT - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KHO M7 LÔ MNIVB ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH
DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732777

Fax: (650)3752172
 29 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 145.  CTY TNHH ĐÔNG THÁI

Ngành nghề: NỆM & NỆM GIƯỜNG

Địa chỉ: KHO 2 LÔ O KCN SÓNG THẦN 1, X.ĐÔNG HÒA, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 3889138846.  CTY TNHH GIẤY HƯNG THỊNH

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: KHO 8 LÔ O ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

 30 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Điện thoại: (650)3732836

Fax: (650)3652762

Email: hungthinhpaper@vnn.vn47.  CTY TNHH SX TM NAM PHÁT

Ngành nghề: NHỰA - NGUYÊN LIỆU

Địa chỉ: KHO 10 LÔ 2 ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737401

Fax: (650)3737403

Email: namphat.co@vnn.vn

 31 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1


48.  CTY TNHH HANSOLL VINA (HSV)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 6 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3732930

Email: simon@hansollvina.com49.  CTY CP VÙNG QUÊ

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: KHO SỐ 3 LÔ MN ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

 32 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1
Điện thoại: (650)3732977

Email: thecountry@hcm.fpt.vn50.  HIGHLAND DRAGON ENTERPRISE CO., LTD (HD)

Ngành nghề: THỦY HẢI SẢN - CHẾ BIẾN & XNK

Địa chỉ: 15 ĐƯỜNG 6 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3790201

Fax: (650)3790210

Email: headoffice@highlanddragon.com.vn


 33 / 34
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1

51.  CTY TNHH HỒNG VẬN

Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ

Địa chỉ: KHO 12C KHO LAM THÀNH ĐƯỜNG 10 KCN SÓNG THẦN 1, TT.DĨ AN, H.DĨ AN,
BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: (650)3737346

Fax: (650)3737349

Email: hongvan@diecutting.com.vn ; grandcorp@hcm.fpt.vn

 34 / 34


EmoticonEmoticon