Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Chào hàng khi hàng tồn còn nhiều

Tags

Cách chào hàng:

Phải tìm hiểu chính xác tồn loại nào nhiều đễ hổ trợ khách hàng giả quyết tồn kho
Giúp luân chuyển tồn kho cho khách hàng
Tìm cơ hội bán hàng vào (SKU mới,…), Tìm cơ hội trong khó khăn


EmoticonEmoticon