Tìm kiếm trong blog này

 

ETAB và tính toán công trình

Trong Etabs cũng như trong Sap2000, chúng ta có hai hệ trục toạ độ Decard và trụ: Hệ toạ độ Decard và hệ toạ độ trụ.

http://goo.gl/HtbM5

http://goo.gl/9VpIh

.

0 bình luận:

Đăng nhận xét