Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Luận văn thu hút FDI

FDI đối với nước ta còn khá mới mẻ bởi hình thức này mới xuất hiện ở Việt nam sau thời kỳ đổi mới. Do vậy, việc đưa ra một khái niệm tổng quát về FDI không phải là dễ. Xuất phát từ nhiều khía cạnh và góc độ, quan điểm khác nhau trên thế giới đã có nhiều khái niệm khác nhau về FDI

http://goo.gl/4UUhA


EmoticonEmoticon